Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

Печать


27     Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

2701     Вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля:

                  - вугілля кам'яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване:
2701 11         - - антрацит:
2701 11 10 00     - - - з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 10 мас. %
2701 11 90 00     - - - інше
2701 12         - - бітумінозне вугілля:
2701 12 10 00     - - - коксівне вугілля
2701 12 90 00     - - - інше
2701 19 00 00     - - вугілля інше
2701 20 00 00     - брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля2702     Лігніт, буре вугілля, агломеровані або неагломеровані, крім гагату:
2702 10 00 00     - лігніт, буре вугілля, пилоподібні або непилоподібні, неагломеровані
2702 20 00 00     - лігніт, буре вугілля, агломеровані


2703 00 00 00     Торф (включаючи торф'яний дрібняк), агломерований або неагломерований


2704 00     Кокс і напівкокс із кам'яного вугілля, лігніту, бурого вугілля або торфу, агломеровані або неагломеровані; вугілля ретортне:
                  - кокс і напівкокс із кам'яного вугілля:
2704 00 11 00     - - для виготовлення електродів
2704 00 19 00     - - інший
2704 00 30 00     - кокс і напівкокс із лігніту, бурого вугілля
2704 00 90 00     - інші2705 00 00 00     Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і аналогічні види газів, крім нафтових газів та інших газоподібних вуглеводнів


2706 00 00 00     Смоли кам'яновугільні і буровугільні або торф'яні та інші мінеральні смоли, зневоднені або незневоднені, і продукти часткової дистиляції, включаючи "відновлені" смоли


2707     Масла та інші продукти високотемпературної перегонки кам'яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні:

2707 10         - бензол:
2707 10 10 00     - - для використання як паливо
2707 10 90 00     - - для інших цілей
2707 20         - толуол:
2707 20 10 00     - - для використання як паливо
2707 20 90 00     - - для інших цілей
2707 30         - ксилол:
2707 30 10 00     - - для використання як паливо
2707 30 90 00     - - для інших цілей
2707 40 00 00     - нафталін
2707 50         - інші суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250° C за методом, визначеним згідно з ASTM D 86:
2707 50 10 00     - - для використання як паливо
2707 50 90 00     - - для інших цілей
2707 60 00 00     - феноли
                  - інші:
2707 91 00 00     - - масла креозотові
2707 99         - - інші:
                  - - - масла неочищені:
2707 99 11 00     - - - - неочищені легкі масла, в яких 90 об. % або більше піддається дистиляції при температурі до 200° C
2707 99 19 00     - - - - інші
2707 99 30 00     - - - сірчисті (із вмістом сполук сірки) легкі масла
2707 99 50 00     - - - основні продукти
2707 99 70 00     - - - антрацен
                  - - - інші:
2707 99 91 00     - - - - для виробництва продуктів товарної позиції 2803
2707 99 99 00     - - - - інші2708     Пек або кокс пековий, одержаний із кам'яновугільної смоли або з інших мінеральних смол:
2708 10 00 00     - пек
2708 20 00 00     - кокс пековий2709 00     Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів):
2709 00 10 00     - газовий конденсат природний
2709 00 90 00     - інші


2710     Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти:
                  - нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів:
2710 11     - - легкі дистиляти:
2710 11 11 00     - - - для специфічних процесів переробки
2710 11 15 00     - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00
                  - - - для інших цілей:
                - - - - бензини спеціальні:
2710 11 21 00     - - - - - уайт-спірит
2710 11 25 00     - - - - - інші
                - - - - інші:
                  - - - - - бензини моторні:
2710 11 31 00     - - - - - - бензини авіаційні
                  - - - - - - інші, із вмістом свинцю:
                - - - - - - - 0,013 г/л або менше:
2710 11 41         - - - - - - - - з октановим числом менш як 95:
                - - - - - - - - - з октановим числом 80 або менше:
2710 11 41 11     - - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
2710 11 41 19     - - - - - - - - - - інші
                - - - - - - - - - з октановим числом більш як 80, але не більш як 92:
2710 11 41 31     - - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
2710 11 41 39     - - - - - - - - - - інші
                - - - - - - - - - з октановим числом більш як 92, але менш як 95:
2710 11 41 91     - - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
2710 11 41 99     - - - - - - - - - - інші
2710 11 45         - - - - - - - - з октановим числом 95 або більше, але менш як 98:
2710 11 45 11     - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
2710 11 45 99     - - - - - - - - - інші
2710 11 49         - - - - - - - - з октановим числом 98 або більше:
2710 11 49 11     - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
2710 11 49 99     - - - - - - - - - інші
                - - - - - - - більш як 0,013 г/л:
2710 11 51 00     - - - - - - - - з октановим числом менш як 98
2710 11 59 00     - - - - - - - - з октановим числом 98 або більше
2710 11 70 00     - - - - - паливо для реактивних двигунів
2710 11 90 00     - - - - - інші легкі дистиляти
2710 19         - - інші:
                - - - середні дистиляти:
2710 19 11 00     - - - - для специфічних процесів переробки
2710 19 15 00     - - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 11 00
                  - - - - для інших цілей:
                  - - - - - гас:
2710 19 21 00     - - - - - - паливо для реактивних двигунів
2710 19 25 00     - - - - - - інший
2710 19 29 00     - - - - - інші
                - - - важкі дистиляти:
                - - - - газойлі:
2710 19 31 00     - - - - - для специфічних процесів переробки
2710 19 31         - - - - - для специфічних процесів переробки:
2710 19 31 10     - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,005 мас. %
2710 19 31 20     - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %
2710 19 31 30     - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %
2710 19 31 40     - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,2 мас. %
2710 19 35 00     - - - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 31 00
2710 19 35         - - - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній категорії 2710 19 31:
2710 19 35 10     - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,005 мас. %
2710 19 35 20     - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %
2710 19 35 30     - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %
2710 19 35 40     - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,2 мас. %
                  - - - - - для інших цілей:
2710 19 41 00     - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,05 мас. %
2710 19 41         - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,05 мас. %:
2710 19 41 10     - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,005 мас. %
2710 19 41 20     - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %
2710 19 41 30     - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,05 мас. %
2710 19 45 00     - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,05 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %
2710 19 49 00     - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,2 мас. %
                - - - - паливо рідке (мазут):
2710 19 51 00     - - - - - для специфічних процесів переробки
2710 19 55 00     - - - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00
                  - - - - - для інших цілей:
2710 19 61 00     - - - - - - із вмістом сірки не більш як 1 мас. %
2710 19 63 00     - - - - - - із вмістом сірки більш як 1 мас. %, але не більш як 2 мас. %
2710 19 65 00     - - - - - - із вмістом сірки більш як 2 мас. %, але не більш як 2,8 мас. %
2710 19 69 00     - - - - - - із вмістом сірки більш як 2,8 мас. %
                - - - - мастильні матеріали; інші масла та дистиляти:
2710 19 71 00     - - - - - для специфічних процесів переробки
2710 19 75 00     - - - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 71 00
                  - - - - - для інших цілей:
2710 19 81 00     - - - - - - масла моторні, компресорні, турбінні
2710 19 83 00     - - - - - - рідини для гідравлічних передач
2710 19 85 00     - - - - - - білі масла, вазелінове масло
2710 19 87 00     - - - - - - масла трансмісійні та редукторні
2710 19 91 00     - - - - - - засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм, антикорозійні масла
2710 19 93 00     - - - - - - електроізоляційні масла
2710 19 99 00     - - - - - - інші мастильні матеріали та інші дистиляти
                  - відпрацьовані нафтопродукти:
2710 91 00 00     - - такі, що містять поліхлордифеніли, поліхлортрифеніли або полібромдифеніли
2710 99 00 00     - - інші
2711     Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані:
                - скраплені (зріджені):
2711 11 00 00     - - газ природний
2711 12         - - пропан:
                - - - пропан, чистота якого не менш як 99 %:
2711 12 11 00     - - - - для використання як паливо
2711 12 19 00     - - - - для інших цілей
                - - - інший:
2711 12 91 00     - - - - для специфічних процесів переробки
2711 12 93 00     - - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2711 12 91 00
                  - - - - для інших цілей:
2711 12 94 00     - - - - - чистота якого більш як 90 %, але не більш як 99 %
2711 12 97 00     - - - - - інші
2711 13         - - бутани:
2711 13 10 00     - - - для специфічних процесів переробки
2711 13 30 00     - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2711 13 10 00
                - - - для інших цілей:
2711 13 91 00     - - - - чистота якого більш як 90 %, але менш як 95 %
2711 13 97 00     - - - - інші
2711 14 00 00     - - етилен, пропілен, бутилен і бутадієн
2711 19 00 00     - - інші
                - у газоподібному стані:
2711 21 00 00     - - газ природний
2711 29 00 00     - - інші
2712     Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф'яний, інші мінеральні воски та аналогічні продукти, одержані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені або незабарвлені:

2712 10         - вазелін нафтовий (петролатум):
2712 10 10 00     - - сирий (неочищений)
2712 10 90         - - інший:
2712 10 90 10     - - - що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів
2712 10 90 90     - - - інший
2712 20         - парафін із вмістом нафтопродуктів менш як 0,75 мас. %:
2712 20 10 00     - - парафін синтетичний з молекулярною масою 460 або більше, але не більш як 1560
2712 20 90 00     - - інші
2712 90         - інші:
                - - озокерит, віск буровугільний (лігнітний) або віск торф'яний (природні продукти):
2712 90 11 00     - - - сирі
2712 90 19 00     - - - інші
                - - інші:
                  - - - сирі:
2712 90 31 00     - - - - для специфічних процесів переробки
2712 90 33 00     - - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у підкатегорії 2712 90 31 00
2712 90 39         - - - - для інших цілей:
2712 90 39 10     - - - - - гідрофобний заповнювач на основі петролатуму
2712 90 39 20     - - - - - гідрофобний тиксотропний заповнювач на основі синтетичних аліфатичних вуглеводнів
2712 90 39 90     - - - - - інші
                  - - - інші:
2712 90 91 00     - - - - суміш 1-алкенів із вмістом 80 мас. % або більше 1-алкенів, довжина вуглецевого ланцюга яких становить 24 атоми вуглецю або більше, але не більш як 28 атомів вуглецю
2712 90 99 00     - - - - інші
2713     Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід:
                  - кокс нафтовий:
2713 11 00 00     - - некальцинований
2713 12 00 00     - - кальцинований
2713 20 00 00     - бітум нафтовий
2713 90         - інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід:
2713 90 10 00     - - для виробництва продуктів товарної позиції 2803
2713 90 90 00     - - інші2714     Бітум і асфальт, природні; сланці бітумінозні та пісковики бітумінозні; асфальти та асфальтові породи:
2714 10 00 00     - сланці бітумінозні та пісковики бітумінозні
2714 90 00 00     - інші
2715 00 00     Суміші бітумінозні на основі природного асфальту або природного бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних смол (наприклад, бітумінозні мастики, асфальтові суміші для дорожнього покриття):
                  - мастики бітумінозні:
2715 00 00 10     - - антикорозійні
2715 00 00 90     - - інші
2715 00 00 91     - інші2716 00 00 00     Електроенергія
 


А Вы знаете что?

Конституция США.  Вермонт ратифицировал Конституцию 10 января 1791 года, хотя на тот момент еще даже не был штатом.