Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Добрива

Печать


31     Добрива


3101 00 00 00     Добрива тваринного або рослинного походження, у суміші або ні, піддані хімічній обробці або ні; добрива, одержані в результаті змішування або хімічної обробки речовин тваринного або рослинного походження


3102     Добрива мінеральні або хімічні, азотні:

3102 10         - сечовина (карбамід), у тому числі у водному розчині:
3102 10 10 00     - - сечовина із вмістом більш як 45 мас. % азоту у перерахунку на сухий безводний продукт
3102 10 90 00     - - інші
                  - сульфат амонію; подвійні солі і суміші сульфату амонію та нітрату амонію:
3102 21 00 00     - - сульфат амонію
3102 29 00 00     - - інші
3102 30         - нітрат амонію, у тому числі у водному розчині:
3102 30 10 00     - - у водному розчині
3102 30 90 00     - - інший
3102 40         - суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами:
3102 40 10 00     - - із вмістом азоту не більш як 28 мас. %
3102 40 90 00     - - із вмістом азоту більш як 28 мас. %
3102 50         - нітрат натрію:
3102 50 10 00     - - нітрат натрію природний
3102 50 90 00     - - інший
3102 60 00 00     - подвійні солі та суміші нітрату кальцію і нітрату амонію
3102 70 00 00     - ціанамід кальцію
3102 80 00 00     - суміші сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині
3102 90 00 00     - інші добрива, включаючи суміші, не включені до інших товарних позицій


3103     Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні:

3103 10         - суперфосфати:
3103 10 10 00     - - із вмістом більш як 35 мас. % пентаоксиду дифосфору (оксид фосфору V)  
3103 10 90 00     - - інші
3103 20 00 00     - основний шлак
3103 90 00 00     - інші3104     Добрива мінеральні або хімічні, калійні:

3104 10 00 00     - карналіт, сильвініт та інші природні солі калію
3104 20         - хлористий калій:
3104 20 10 00     - - із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою не перевищує 40 % у перерахунку на сухий безводний продукт
3104 20 50 00     - - із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт
3104 20 90 00     - - із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт
3104 30 00 00     - сульфат калію
3104 90 00 00     - інші3105     Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг:

3105 10 00 00     - товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг
3105 20         - добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію:
3105 20 10 00     - - із вмістом азоту більш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт
3105 20 90 00     - - інші
3105 30 00 00     - гідроортофосфат діамонію (фосфатдіамоній)
3105 40 00 00     - дигідроортофосфат амонію (фосфат моноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом діамонію (фосфатдіамоній)
                  - добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору:
3105 51 00 00     - - із вмістом нітратів та фосфатів
3105 59 00 00     - - інші
3105 60         - добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох поживних елементів: фосфору та калію:
3105 60 10 00     - - суперфосфат калію
3105 60 90 00     - - інші
3105 90         - інші:
3105 90 10 00     - - природний нітрат калію-натрію, що складається з природної суміші нітрату натрію та нітрату калію (частка калію може досягати 44 %) із загальним вмістом азоту не більш як 16,3 % у перерахунку на сухий безводний продукт
                  - - інші:
3105 90 91 00     - - - із вмістом азоту більш як 10 % у перерахунку на сухий безводний продукт
3105 90 99 00     - - - інші
 


А Вы знаете что?

В американском штате Юта запрещено ругаться в присутствии покойника.