Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні, пігменти та інші барвники, фарби і лаки; мастики, чорнила

Печать


32     Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні, пігменти та інші барвники, фарби і лаки; мастики, чорнила

3201     Екстракти дубильні рослинного походження; таніни та їх солі, ефіри прості і складні та інші похідні:
3201 10 00 00     - екстракт квебрахо
3201 20 00 00     - екстракт австралійської акації  
3201 90     - інші:
3201 90 20 00     - - екстракт сумаха, екстракт валлонія (із чашечок жолудів деяких видів дуба), екстракт дуба або каштана
3201 90 90 00     - - інші


3202     Синтетичні органічні дубильні речовини; неорганічні дубильні речовини; дубильні препарати із вмістом або без вмісту природних дубильних речовин; ферментні препарати для обробки матеріалу перед дубленням:
3202 10 00 00     - синтетичні органічні дубильні речовини
3202 90 00 00     - інші3203 00     Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи барвні екстракти, за винятком тваринного вугілля) визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені з барвників рослинного або тваринного походження:
3203 00 10 00     - барвники рослинного походження та препарати на їх основі
3203 00 90 00     - барвники тваринного походження та препарати на їх основі


3204     Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу:
                  - органічні, синтетичні барвники та препарати, виготовлені на основі барвників, зазначених у примітці 3 до цієї групи:
3204 11 00 00     - - барвники дисперсні та препарати, виготовлені на основі цих барвників
3204 12 00         - - кислотні барвники, попередньо металізовані або неметалізовані, та препарати, виготовлені на основі цих барвників; барвники протравлювальні та препарати, виготовлені на основі цих барвників:
3204 12 00 10     - - - фуксин кислотний Ф
3204 12 00 90     - - - інші
3204 13 00 00     - - основні барвники та препарати, виготовлені на основі цих барвників
3204 14 00 00     - - прямі барвники та препарати, виготовлені на основі цих барвників
3204 15 00 00     - - кубові барвники (включаючи ті, що використовуються як пігменти) та препарати, виготовлені на основі цих барвників
3204 16 00 00     - - реактивні барвники (хімічно активні) та препарати, виготовлені на основі цих барвників
3204 17 00 00     - - пігменти та препарати, виготовлені на їх основі
3204 19 00 00     - - інші, включаючи суміші декількох барвників товарних підпозицій 3204 11 - 3204 19
3204 20 00         - синтетичні органічні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати:
3204 20 00 10     - - на основі 4,4'-діаміностільбен- 2,2'-дисульфокислоти  
3204 20 00 90     - - інші
3204 90 00 00     - інші3205 00 00 00     Лаки кольорові; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі цих лаків


3206     Інші барвникові матеріали; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, що відрізняються від матеріалів товарних позицій 3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти видів, які використовують як люмінофори, з визначеним або невизначеним хімічним складом:

                  - пігменти та препарати, виготовлені на основі діоксиду титану:
3206 11 00         - - із вмістом не менш як 80 мас. % діоксиду титану у перерахунку на суху речовину:
3206 11 00 10     - - - із вмістом не менш як 80 мас. %, але не більш як 93 мас. % діоксиду титану у перерахунку на суху речовину  
3206 11 00 90     - - - інші
3206 19 00 00     - - інші
3206 20 00 00     - пігменти та препарати, виготовлені на основі сполук хрому
3206 30 00 00     - пігменти та препарати, виготовлені із сполук кадмію
                  - інші барвники та інші препарати:
3206 41 00 00     - - ультрамарин та препарати на його основі
3206 42 00 00     - - літопон та інші пігменти та препарати, виготовлені на основі сульфіду цинку
3206 43 00 00     - - пігменти та препарати, виготовлені з гексаціанофератів (фероціанідів або фериціанідів)
3206 49         - - інші:
3206 49 10 00     - - - магнетит
3206 49 90 00     - - - інші
3206 50 00 00     - неорганічні продукти видів, які використовують як люмінофори3207     Готові пігменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники, емалі і глазурі склоподібні, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні речовини та аналогічні препарати видів, які використовують для виробництва кераміки, емалевих та скляних виробів; склоподібна фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул або пластівців:

3207 10 00 00     - готові пігменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники і аналогічні препарати
3207 20         - емалі і глазурі склоподібні, ангоби та аналогічні препарати:
3207 20 10 00     - - ангоби (шлікери)
3207 20 90 00     - - інші
3207 30 00 00     - рідкі глянцювальні речовини та аналогічні препарати
3207 40         - склоподібна фрита та інші види скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:
3207 40 10 00     - - різновид скла, відомий як "емальоване" скло
3207 40 20 00     - - скло у вигляді пластівців завдовжки 0,1 мм або більше, але не більш як 3,5 мм і завтовшки 2 мкм або більше, але не більш як 5 мкм
3207 40 30 00     - - скло у вигляді порошку або гранул із вмістом 99 мас. % або більше діоксиду кремнію
3207 40 80 00     - - інші  3208     Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи:
3208 10         - на основі складних поліефірів:
3208 10 10         - - розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи:
3208 10 10 10     - - - лаки (емаль-лаки) поліефірні, поліефірімідні електротехнічні для емаль-проводів
                  - - - інші:
3208 10 10 91     - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3208 10 10 98     - - - - інші
3208 10 90         - - інші:
3208 10 90 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3208 10 90 90     - - - інші
3208 20         - на основі акрилових або вінілових полімерів:
3208 20 10         - - розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи:
3208 20 10 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3208 20 10 90     - - - інші
3208 20 90         - - інші:
3208 20 90 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3208 20 90 90     - - - інші
3208 90         - інші:
                - - розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи:
3208 90 11 00     - - - поліуретан на основі 2,2'-(третбутиліміно)діетанолу та 4,4'-метилендициклогексил діізоціанату у вигляді розчину в N,N-диметилацетаміді із вмістом 48 мас. % або більше полімеру
3208 90 13 00     - - - співполімер п-крезолу та дивінілбензолу у вигляді розчину в N,N-диметилацетаміді із вмістом 48 мас. % або більше полімеру
3208 90 19         - - - інші:
3208 90 19 10     - - - - лаки (емаль-лаки) поліуретанові електротехнічні для емаль-проводів
3208 90 19 20     - - - - лаки (емаль-лаки) поліамідні, поліамідімідні електротехнічні для емаль-проводів
                  - - - - інші:
3208 90 19 91     - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3208 90 19 98     - - - - - інші
                - - інші:
3208 90 91         - - - на основі синтетичних полімерів:
3208 90 91 10     - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3208 90 91 90     - - - - інші
3208 90 99 00     - - - на основі хімічно модифікованих природних полімерів
3209     Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі:
3209 10 00 00     - на основі акрилових або вінілових полімерів
3209 90 00         - інші:
3209 90 00 10     - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3209 90 00 90     - - інші3210 00     Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури та клейові фарби); готові водні пігменти, які використовують для остаточної обробки шкіри:
3210 00 10         - олійні фарби, та лаки (включаючи емалі та політури):
3210 00 10 10     - - фарби, емалі
3210 00 10 90     - - інші
3210 00 90 00     - інші
3211 00 00     Готові сикативи:
3211 00 00 10     - без вмісту свинцю або його сполук  
3211 00 00 90     - інші3212     Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), дисперговані у неводних середовищах, у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; фарбувальні матеріали та інші барвники, розфасовані у форми або упаковки для роздрібної торгівлі:

3212 10         - фольга для тиснення:
3212 10 10 00     - - з основою з недорогоцінного металу
3212 10 90 00     - - інші
3212 90         - інші:
                  - - пігменти (включаючи металеві порошки та пластівці), дисперговані у неводному середовищі у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі):
3212 90 31 00     - - - на основі алюмінієвого порошку
3212 90 38 00     - - - інші
3212 90 90 00     - - барвники та інші пігменти, розфасовані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі3213     Фарби художні всіх видів (для живопису, навчання, оформлення вивісок, модифіковані тональні фарби, фарби для дозвілля тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, пляшках, лотках тощо:
3213 10 00 00     - фарби у наборах
3213 90 00 00     - інші3214     Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо:
3214 10         - замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення); інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:
3214 10 10         - - замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики:
3214 10 10 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3214 10 10 90     - - - інші
3214 10 90         - - шпаклівки для малярних робіт:
3214 10 90 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3214 10 90 90     - - - інші
3214 90 0    0     - інші:
3214 90 00 10     - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3214 90 00 90     - - інші
3215     Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та інші чорнило і туш, концентровані або неконцентровані, у твердому стані або ні:
              - фарба друкарська:
3215 90     - інші:
 


А Вы знаете что?

Древние финикийцы сдавали в аренду свои морские суда, предлагая собственные корабельные команды в качестве дополнительной услуги.