Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти

Печать

35     Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти

3501     Казеїн, казеїнати та інші похідні казеїнів; казеїнові клеї:
3501 10         - казеїн:
3501 10 10 00     - - для виробництва регенерованих текстильних волокон
3501 10 50 00     - - для промислових цілей, крім виробництва харчових продуктів і корму для тварин
3501 10 90 00     - - інші
3501 90         - інші:
3501 90 10 00     - - клеї казеїнові
3501 90 90 00     - - інші
3502     Альбуміни (білки) (включаючи концентрати з кількох сироваткових білків із вмістом більш як 80 мас. % сироваткових білків у перерахунку на суху речовину); альбумінати та інші похідні альбумінів:

                  - альбумін яєчний:
3502 11         - - висушений:
3502 11 10 00     - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях, крім харчових
3502 11 90 00     - - - інший
3502 19         - - інший:
3502 19 10 00     - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях
3502 19 90 00     - - - інший
3502 20         - альбумін молочний, включаючи концентрати з двох або більше білків молочної сироватки:
3502 20 10 00     - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях
                  - - інший:
3502 20 91 00     - - - висушений (наприклад, у пластинах, лусочках, пластівцях, порошку)
3502 20 99 00     - - - інший
3502 90         - інші:
                  - - альбуміни, крім яєчного та молочного (лактальбуміну):
3502 90 20 00     - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях
3502 90 70 00     - - - інші
3502 90 90 00     - - альбумінати та інші похідні альбумінів

3503 00     Желатин (включаючи вироблений у формі квадратних або прямокутних листків, з поверхневою обробкою або без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його похідні; риб'ячий клей; інші клеї тваринного походження, за винятком казеїнових клеїв товарної позиції 3501:
3503 00 10 00     - желатин та його похідні
3503 00 80         - інші:
3503 00 80 10     - - клей кістковий гранульований та лускоподібний
3503 00 80 90     - - інші3504 00 00 00     Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та їх похідні, не включені до інших товарних позицій; порошок із шкіри, хромований або нехромований3505     Декстрини та інші модифіковані крохмалі (наприклад, попередньо желатинізовані або перетворені в складні ефіри (естерифіковані) крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів:
3505 10         - декстрини та інші модифіковані крохмалі:
3505 10 10 00     - - декстрини
                  - - інші модифіковані крохмалі:
3505 10 50 00     - - - крохмалі, перетворені в складні або прості ефіри (естерифіковані або етерифіковані)  
3505 10 90 00     - - - інші
3505 20         - клеї:
3505 20 10 00     - - із вмістом менш як 25 мас. % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів
3505 20 30 00     - - із вмістом 25 мас. % або більше, але менш як 55 мас. % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів
3505 20 50 00     - - із вмістом 55 мас. % або більше, але менш як 80 мас. % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів
3505 20 90 00     - - із вмістом 80 мас. % або більше крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів
3506     Готові клеї та інші готові клеїльні препарати (адгезиви), не включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні засоби (адгезиви), масою нетто не більш як 1 кг:
3506 10 00     - продукти, придатні для використання як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні засоби (адгезиви), масою нетто не більш як 1 кг:
3506 10 00 10     - - клей на основі карбоксиметилцелюлози
                  - - інші:
3506 10 00 91     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3506 10 00 98     - - - інші
                  - інші:
3506 91 00         - - адгезиви (клеїльні засоби) на основі полімерів товарних позицій 3901 - 3913 або каучуку:
3506 91 00 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3506 91 00 90     - - - інші
3506 99 00         - - інші:
3506 99 00 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3506 99 00 90     - - - інші


3507     Ферменти; ферментні препарати, не включені до інших товарних позицій:
3507 10 00 00     - реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко)
3507 90         - інші:
3507 90 10 00     - - ліпопротеїнліпаза
3507 90 20 00     - - лужна протеаза Aspergillus
3507 90 90 00     - - інші
 


А Вы знаете что?

В 1603 году в Японии по приказу императора плавание стало обязательным школьным предметом.