Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Фотографічні або кінематографічні товари

Печать

37     Фотографічні або кінематографічні товари

3701     Фотоплатівки та фотоплівка, плоскі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону чи тканини; плівка плоска для моментальної фотографії, сенсибілізована, неекспонована, в упаковках або без них:

3701 10         - рентгенівські:
3701 10 10 00     - - для медичних, стоматологічних або ветеринарних цілей
3701 10 90 00     - - інші
3701 20 00 00     - для моментальної фотографії
3701 30 00 00     - інші платівки та плівка, довжина будь-якої із сторін яких більш як 255 мм
                  - інші:
3701 91 00 00     - - для кольорової фотографії (поліхромні)
3701 99 00 00     - - інші
3702     Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону чи тканини; плівка для моментальної фотографії у рулонах, сенсибілізована, неекспонована:
3702 10 00 00     - рентгенівська
3702 20 00 00     - для моментальної фотографії
                - плівка інша, неперфорована, завширшки не більш як 105 мм:
3702 31         - - для кольорової фотографії (поліхромна):
3702 31 10 00     - - - завдовжки не більш як 30 м
                  - - - завдовжки більш як 30 м:  
3702 31 91 00     - - - - кольорова негативна плівка:- завширшки 75 мм або більше, але не більш як 105 мм і- завдовжки 100 м або більше для виробництва касет для миттєвої фотографії
3702 31 99 00     - - - - інша
3702 32         - - інша, з емульсією з галогенними сполуками срібла:
                - - - завширшки не більш як 35 мм:
3702 32 11 00     - - - - мікроплівка; плівка для художньої фотографії
3702 32 19 00     - - - - інша
                - - - завширшки більш як 35 мм:
3702 32 31 00     - - - - мікроплівка
3702 32 51 00     - - - - плівка для художньої фотографії
3702 32 90 00     - - - - інша
3702 39 00 00     - - інша
                - плівка інша, неперфорована, завширшки більш як 105 мм:
3702 41 00 00     - - завширшки більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м, для кольорової фотографії (поліхромна)
3702 42 00 00     - - завширшки більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м, крім плівки для кольорової фотографії
3702 43 00 00     - - завширшки більш як 610 мм і завдовжки не більш як 200 м
3702 44 00         - - завширшки більш як 105 мм, але не більш як 610 мм:
3702 44 00 10     - - - завдовжки не більш як 200 м
3702 44 00 90     - - - завдовжки більш як 200 м
                - інша плівка для кольорової фотографії (поліхромна):
3702 51 00 00     - - завширшки не більш як 16 мм і завдовжки не більш як 14 м
3702 52 00 00     - - завширшки не більш як 16 мм і завдовжки більш як 14 м
3702 53 00 00     - - завширшки більш як 16 мм, але не більш як 35 мм і завдовжки не більш як 30 м, призначена для діапозитивів
3702 54         - - завширшки більш як 16 мм, але не більш як 35 мм, і завдовжки не більш як 30 м, крім плівки для діапозитивів:
3702 54 10 00     - - - завширшки більш як 16 мм, але не більш як 24 мм
3702 54 90 00     - - - завширшки більш як 24 мм, але не більш як 35 мм
3702 55 00 00     - - завширшки більш як 16 мм, але не більш як 35 мм, і завдовжки більш як 30 м
3702 56 00 00     - - завширшки більш як 35 мм
                - інша:  
3702 91         - - завширшки не більш як 16 мм:
3702 91 20 00     - - - плівка для художньої фотографії
3702 91 80 00     - - - інші
3702 93         - - завширшки більш як 16 мм, але не більш як 35 мм, і завдовжки не більш як 30 м:
3702 93 10 00     - - - мікроплівка; плівка для художньої фотографії
3702 93 90 00     - - - інша
3702 94         - - завширшки більш як 16 мм, але не більш як 35 мм, і завдовжки більш як 30 м:
3702 94 10 00     - - - мікроплівка; плівка для художньої фотографії
3702 94 90 00     - - - інша
3702 95 00 00     - - завширшки більш як 35 мм
3703     Фотопапір, картон і текстильні матеріали, сенсибілізовані, неекспоновані:
3703 10 00 00     - у рулонах, завширшки більш як 610 мм
3703 20         - інші, для кольорової фотографії (поліхромні):
3703 20 10 00     - - для фотографій, що одержують із плівок оборотного типу  
3703 20 90 00     - - інші
3703 90         - інші:
3703 90 10 00     - - сенсибілізовані із вмістом солей срібла або платини
3703 90 90 00     - - інші
3704 00     Фотографічні пластинки, плівка, папір, картон і текстильні матеріали, експоновані, але не проявлені:

3704 00 10 00     - пластинки та плівка
3704 00 90 00     - інші


3705     Фотопластинки та фотоплівка, експоновані та проявлені, крім кіноплівки:

3705 10 00 00     - для офсетного репродукування (копіювання)
3705 20 00 00     - мікроплівки
3705 90 00 00     - інші


3706     Кіноплівка, експонована та проявлена, із звуковою доріжкою або без звукової доріжки, або яка складається лише із звукової доріжки:
3706 10         - завширшки 35 мм або більше:
3706 10 10 00     - - лише із звуковою доріжкою
                  - - інша:
3706 10 91 00     - - - негативна; проміжна позитивна
3706 10 99 00     - - - інша позитивна  
3706 90         - інша:
3706 90 10 00     - - лише із звуковою доріжкою
                  - - інша:
3706 90 31 00     - - - негативна, проміжна позитивна
                  - - - позитивна інша:
3706 90 51 00     - - - - хронікальні фільми
                  - - - - інша завширшки:                 
3706 90 91 00     - - - - - менш як 10 мм
3706 90 99 00     - - - - - 10 мм або більше                 
                


3707     Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних засобів (адгезивів) тощо); продукти незмішані, дозовані для застосування у фотографії або розфасовані для роздрібної торгівлі і готові до використання:
3707 10 00 00     - емульсії сенсибілізовані
3707 90         - інші:
                  - - проявники та фіксатори:
                  - - - для кольорової фотографії (поліхромні):
3707 90 11 00     - - - - для фотографічних плівок і пластинок
3707 90 19 00     - - - - інші
3707 90 30 00     - - - інші
3707 90 90 00     - - інші
 


А Вы знаете что?

В американском штате Висконсин запрещено пить (и тем более продавать) пиво после 9 вечера.