Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

Печать

39     Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

3901     Полімери етилену в первинних формах:

3901 10         - поліетилен з питомою густиною менш як 0,94:
3901 10 10 00     - - поліетилен лінійний
3901 10 90 00     - - інший
3901 20         - поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше:
3901 20 10 00     - - поліетилен, згаданий в примітці 6 (b) до цієї групи, питомою густиною 0,958 або більше при температурі 23° C з вмістом:- 50 мг/кг або менше алюмінію;- 2 мг/кг або менше кальцію; - 2 мг/кг або менше хрому;- 2 мг/кг або менше заліза;- 2 мг/кг або менше нікелю;- 2 мг/кг або менше титану; та- 8 мг/кг або менше ванадію, що використовується для виробництва хлорсульфованого (сульфохлорованого) поліетилену
3901 20 90 00     - - інші
3901 30 00 00     - співполімери етилену з вінілацетатом
3901 90         - інші:
3901 90 10 00     - - іономер (іономерний полімер), що складається із солі тримеру етилену з ізобутилакрилатом і метакрилової кислоти
3901 90 20 00     - - А-В-А блок співполімер із полістиролу, етилен-бутиленового співполімеру та полістиролу, з вмістом 35 мас. % або менше стиролу в одній з форм, зазначених у примітці 6 (b) до цієї групи
3901 90 90         - - інші:
3901 90 90 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3901 90 90 90     - - - інші


3902     Полімери пропілену або інших олефінів у первинних формах:

3902 10 00 00     - поліпропілен
3902 20 00 00     - поліізобутилен
3902 30 00         - співполімери пропілену:
3902 30 00 10     - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3902 30 00 90     - - інші
3902 90         - інші:
3902 90 10 00     - - А-В-А блок співполімер із полістиролу, етилен-бутиленового співполімеру та полістиролу, з вмістом стиролу 35 мас. % або менше в одній з форм, зазначених у примітці 6 (b) до цієї групи
3902 90 20 00     - - полі(бут-1-ен) (полібутилен-1), співполімер бут-1-ену (бутилену-1) та етилену з вмістом 10 мас. % або менше етилену, або суміш з полі(бут-1-ену) (полібутилену-1) з поліетиленом та/або поліпропіленом із вмістом 10 мас. % або менше поліетилену та/або 25 мас. %, або в одній з форм, зазначених у примітці 6 (b) до цієї групи
3902 90 90 00     - - інші

3903     Полімери стиролу у первинних формах:

                  - полістироли:
3903 11 00 00     - - призначені для спучування або спінювання  
3903 19 00 00     - - інші
3903 20 00 00     - співполімери стиролакрилонітрильні (SAN)
3903 30 00 00     - співполімери акрилонітрилбутадієнстирольні (ABS)
3903 90         - інші:
3903 90 10 00     - - співполімери тільки стиролу з аліловим спиртом, з ацетильним числом 175 або більше
3903 90 20 00     - - полістирол бромований із вмістом брому 58 мас. % або більше, але не більш як 71 мас. % в одній з форм, зазначених у примітці 6 (b) до цієї групи
3903 90 90 00     - - інші
3904     Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах:

3904 10 00         - полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами:
3904 10 00 10     - - отриманий емульсійним або мікросуспензійним способом, за умови відповідності всім зазначеним нижче показникам: константа Фікентчера 65 або більше, але не більш як 100; залишок після просіювання на ситі із сіткою N 02 не більш як 0,2 %, із сіткою N 0063 не більш як 5 %; частка сульфатної золи не більш як 1,5 мас. %; вміст вологи в полімері не більш як 0,5 мас. %
3904 10 00 90     - - інший  
                  - полівінілхлорид інший:
3904 21 00 00     - - непластифікований
3904 22 00 00     - - пластифікований
3904 30 00 00     - співполімери вінілхлориду та вінілацетату
3904 40 00 00     - інші співполімери вінілхлориду  
3904 50         - полімери вініліденхлориду:
3904 50 10 00     - - співполімер вініліденхлориду з акрилонітрилом у вигляді кульок, що здатні розширюватись, діаметром 4 мкм або більше, але не більш як 20 мкм
3904 50 90 00     - - інші
                  - фторполімери:
3904 61 00 00     - - політетрафторетилен
3904 69         - - інші:
3904 69 10 00     - - - полівінілфторид в одній з форм, зазначених у примітці 6 (b) до цієї групи
3904 69 90 00     - - - інші
3904 90 00 00     - інші3905     Полімери вінілацетату або інших складних вінілових ефірів у первинних формах; інші вінілові полімери у первинних формах:

                  - полівінілацетат:
3905 12 00 00     - - диспергований у воді
3905 19 00 00     - - інші
                  - співполімери вінілацетату:
3905 21 00 00     - - диспергований у воді
3905 29 00 00     - - інші
3905 30 00 00     - спирт полівініловий, який містить або не містить негідролізовані ацетатні групи
                  - інші:
3905 91 00 00     - - співполімери
3905 99         - - інші:
3905 99 10 00     - - - полівінілформаль однієї з форм, зазначених у примітці 6 (b) цієї групи, молекулярна маса якого 10000 або більше, але не більш як 40000, містить:- 9,5 мас. % або більше, але не більш як 13 мас. % ацетильних груп, у перерахунку на вінілацетат; та- 5 мас. % або більше, але не більш як 6,5 мас. % гідроксильних груп, у перерахунку на вініловий спирт
3905 99 90 00     - - - інші

3906     Акрилові полімери у первинних формах:

3906 10 00 00     - поліметилметакрилат
3906 90         - інші:
3906 90 10 00     - - полі [N-(3-гідроксііміно-1,1-диметилбутил)акриламід]
3906 90 20 00     - - співполімер 2-діізопропіламіноетилметакрилату з децилметакрилатом, у формі розчину в N,N-диметилацетаміді з вмістом 55 мас. % або більше співполімеру
3906 90 30 00     - - співполімер акрилової кислоти з 2-етилгексилакрилатом з вмістом 10 мас. % або більше, але не більш як 11 мас. % 2-етилгексилакрилату
3906 90 40 00     - - співполімер акрилонітрилу з метилакрилатом, модифікований полібутадієнакрилонітрилом (NBR)
3906 90 50 00     - - продукт полімеризації акрилової кислоти з алкілметакрилатом та з невеликим вмістом інших мономерів, що використовується як загусник для виробництва пастоподібних друкарських фарб для текстилю
3906 90 60 00     - - співполімер метилакрилату з етиленом та мономером, який містить як замісник не кінцеву карбоксильну групу, з вмістом 50 мас. % або більше метилакрилату, в тому числі змішаний або не змішаний з кремнеземом
3906 90 90 00     - - інші 
3907     Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли, у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах:

3907 10 00 00     - поліацеталі
3907 20         - поліефіри прості інші:
                - - прості поліефіроспирти:
3907 20 11 00     - - - поліетиленгліколі
                  - - - інші:
3907 20 21 00     - - - - з гідроксильним числом не більш як 100
3907 20 29 00     - - - - інші
                - - інші:
3907 20 91 00     - - - співполімер 1-хлор-2,3-епоксипропану та етилен оксиду
3907 20 99 00     - - - інші
3907 30 00 00     - смоли епоксидні
3907 40 00 00     - полікарбонати
3907 50 00 00     - смоли алкідні
3907 60         - полі (етилентерефталат):
3907 60 20 00     - - що має характеристичну в'язкість 78 мл/г або вищу
3907 60 80 00     - - інші
                  - поліефіри складні інші:
3907 91         - - ненасичені:
3907 91 10         - - - рідкі:
3907 91 10 10     - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3907 91 10 90     - - - - інші
3907 91 90 00     - - - інші
3907 99         - - інші:
                - - - з гідроксильним числом не більш як 100:
3907 99 11 00     - - - - полі (етиленнафталін-2,6-дикарбоксилат)
3907 99 19         - - - - інші:
3907 99 19 10     - - - - - полібутилентерефталат з питомою густиною не менш як 1,29 г/см3, але не більш як 1,33 г/см3  
3907 99 19 90     - - - - - інші
                - - - інші:
3907 99 91 00     - - - - полі(етилен-нафталін-2,6-дикарбоксилат)
3907 99 99 00     - - - - інші3908     Поліаміди у первинних формах:

3908 10 00         - поліамід-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:
3908 10 00 10     - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3908 10 00 90     - - інші
3908 90 00 00     - інші
3909     Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні смоли та поліуретани у первинних формах:

3909 10 00 00     - смоли карбамідні; смоли тіокарбамідні
3909 20 00 00     - смоли меламінові
3909 30 00 00     - смоли аміноальдегідні інші
3909 40 00 00     - смоли фенолоальдегідні  
3909 50         - поліуретани:
3909 50 10 00     - - поліуретан 2,2'-(трет-бутиліміно)діетанолу та 4,4'-метилендициклогексилдіізоціанату у вигляді розчину в N,N-диметилацетаміді з вмістом 50 мас. % або більше полімеру
3909 50 90         - - інші:
3909 50 90 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3909 50 90 90     - - - інші


3910 00 00     Силікони у первинних формах:

3910 00 00 10     - силіконові масла
3910 00 00 30     - силіконові смоли
3910 00 00 50     - силіконові еластомери
3910 00 00 90     - інші
3911     Смоли нафтові, кумаронові, інденові, кумароноінденові та політерпени, полісульфіди, полісульфони та інші речовини, зазначені у примітці 3 до цієї групи, у первинних формах, не включені до інших товарних позицій:

3911 10 00 00     - смоли нафтові, кумаронові, інденові, кумароноінденові та політерпени
3911 90         - інші:
                - - продукти, одержані конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих або немодифікованих:
3911 90 11 00     - - - полі(окси-1,4-феніленсульфоніл-1,4-феніленокси-1,4- феніленізопропіліден-1,4-фенілен) в одній з форм, зазначених у примітці 6 (b) до цієї групи
3911 90 13 00     - - - полі(тіо-1,4-фенілен)
3911 90 19 00     - - - інші
                - - інші:
3911 90 91 00     - - - співполімер n-крезолу та дивінілбензолу у формі розчину в N,N-диметилацетаміді з вмістом 50 мас. % або більше полімеру
3911 90 93 00     - - - гідрогеновані співполімери вінілтолуолу та альфа-метилстиролу  
3911 90 99 00     - - - інші3912     Целюлоза та її хімічні похідні, у первинних формах, не включені до інших товарних позицій:
                  - ацетати целюлози:
3912 11 00 00     - - непластифіковані
3912 12 00 00     - - пластифіковані
3912 20         - нітрати целюлози (включаючи колодії):
                  - - непластифіковані:
3912 20 11 00     - - - колодій та целоїдин
3912 20 19 00     - - - інші
3912 20 90 00     - - пластифіковані
                  - ефіри целюлози прості:
3912 31 00 00     - - карбоксиметилцелюлоза та її солі
3912 39         - - інші:
3912 39 10 00     - - - етилцелюлоза
3912 39 20 00     - - - гідроксипропілцелюлоза
3912 39 80 00     - - - інші
3912 90         - інші:
3912 90 10 00     - - ефіри целюлози складні
3912 90 90 00     - - інші

3913     Полімери природні (наприклад альгінова кислота) та полімери природні модифіковані (наприклад затверділі протеїни (білки), хімічні, похідні натурального каучуку), у первинних формах, не включені до інших товарних позицій:

3913 10 00 00     - кислота альгінова, її солі та складні ефіри
3913 90 00         - інші:
3913 90 00 10     - - декстран
3913 90 00 90     - - інші3914 00 00 00     Смоли іонообмінні, одержані на основі полімерів товарних позицій 3901 - 3913, у первинних формах3915     Відходи, обрізки та скрап із пластмас:
3915 10 00 00     - полімерів етилену
3915 20 00 00     - полімерів стиролу
3915 30 00 00     - полімерів вінілхлориду
3915 90         - інших пластмас:
                  - - продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації):
3915 90 11 00     - - - полімерів пропілену
3915 90 18 00     - - - інші
3915 90 90 00     - - інші3916     Моноволокна з максимальним поперечним перетином більше 1 мм (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів:

3916 10 00         - з полімерів етилену:
3916 10 00 10     - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3916 10 00 90     - - інші
3916 20         - з полімерів вінілхлориду:
3916 20 10         - - з полівінілхлориду:
3916 20 10 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3916 20 10 90     - - - інші
3916 20 90 00     - - інші
3916 90         - з інших пластмас:
                - - з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих чи немодифікованих:
3916 90 11         - - - із складних поліефірів:
3916 90 11 10     - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3916 90 11 90     - - - - інші
3916 90 13 00     - - - з поліамідів
3916 90 15 00     - - - з епоксидних смол
3916 90 19 00     - - - інші
                - - із продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації):
3916 90 51 00     - - - з полімерів пропілену
3916 90 59 00     - - - інші
3916 90 90 00     - - інші
3917     Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад, з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси:

3917 10         - оболонки штучні (для ковбасних виробів) із затверділих протеїнів або з целюлозних матеріалів:
3917 10 10 00     - - із затверділих протеїнів
3917 10 90 00     - - із целюлозних матеріалів
                - труби, трубки і шланги, жорсткі:
3917 21         - - з полімерів етилену:
3917 21 10 00     - - - безшовні, довжина яких перевищує максимальний розмір поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення
                  - - - інші:
3917 21 91 00     - - - - обладнані фітингами, для цивільної авіації
3917 21 99         - - - - інші:
3917 21 99 10     - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3917 21 99 90     - - - - - інші
3917 22         - - з полімерів пропілену:
3917 22 10 00     - - - безшовні, довжина яких перевищує максимальний розмір поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення
                  - - - інші:
3917 22 91 00     - - - - обладнані фітингами, для цивільної авіації
3917 22 99 00     - - - - інші
3917 23         - - з полімерів вінілхлориду:
3917 23 10 00     - - - безшовні, нарізані на відрізки, довжина яких перевищує максимальний розмір поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення
                  - - - інші:
3917 23 91 00     - - - - обладнані фітингами, для цивільної авіації
3917 23 99 00     - - - - інші
3917 29         - - з інших пластмас:
                - - - безшовні, нарізані на відрізки, довжина яких перевищує максимальний розмір поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення:
3917 29 12 00     - - - - з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих чи немодифікованих
3917 29 15 00     - - - - з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації)
3917 29 19 00     - - - - інші
                - - - інші:
3917 29 91 00     - - - - обладнані фітингами, для цивільної авіації
3917 29 99         - - - - інші:
3917 29 99 10     - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів
3917 29 99 90     - - - - - інші

                - труби, трубки та шланги гнучкі, інші:
3917 31         - - труби, трубки та шланги гнучкі, що можуть витримувати тиск не більш як 27,6 МПа:
3917 31 10 00     - - - обладнані фітингами, для цивільної авіації
3917 31 90 00     - - - інші
3917 32         - - інші, неармовані або не комбіновані з іншими матеріалами і без фітингів:
                - - - безшовні, нарізані на відрізки, довжина яких перевищує максимальний розмір поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення:
3917 32 10 00     - - - - з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих або немодифікованих
                  - - - - з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації):
3917 32 31         - - - - - з полімерів етилену:
3917 32 31 10     - - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3917 32 31 90     - - - - - - інші
3917 32 35 00     - - - - - з полімерів вінілхлориду
3917 32 39 00     - - - - - інші
3917 32 51 00     - - - - інші
                - - - інші:
3917 32 91 00     - - - - оболонки штучні для ковбасних виробів
3917 32 99 00     - - - - інші
3917 33         - - інші, неармовані та не комбіновані з іншими матеріалами і з фітингами:
3917 33 10 00     - - - обладнані фітингами, для цивільної авіації
3917 33 90 00     - - - інші
3917 39         - - інші:
                - - - безшовні, нарізані на відрізки, довжина яких перевищує максимальний розмір поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення:
3917 39 12 00     - - - - з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих чи немодифікованих
3917 39 15 00     - - - - з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації)
3917 39 19 00     - - - - інші
                - - - інші:
3917 39 91 00     - - - - обладнані фітингами, для цивільної авіації
3917 39 99 00     - - - - інші
3917 40         - фітинги:
3917 40 10 00     - - для цивільної авіації
3917 40 90 00     - - інші

3918     Покриття пластмасові для підлог, самосклеювальні або несамосклеювальні, у рулонах або пластинах; покриття пластмасові для стін або стелі, зазначені у примітці 9 до цієї групи:

3918 10         - з полімерів вінілхлориду:
3918 10 10         - - що складаються з основи, просоченої або покритої полівінілхлоридом:
3918 10 10 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3918 10 10 90     - - - інші
3918 10 90 00     - - інші
3918 90 00 00     - з інших пластмас


3919     Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові форми, з пластмас, самосклеювальні, у рулонах або не у рулонах:

3919 10         - у рулонах завширшки не більш як 20 см:
                - - смуги або стрічки з покриттям з невулканізованого натурального або синтетичного каучуку:
3919 10 11 00     - - - з пластифікованого полівінілхлориду або поліетилену
3919 10 13 00     - - - з непластифікованого полівінілхлориду
3919 10 15 00     - - - з поліпропілену
3919 10 19 00     - - - інші
                - - інші:
                - - - з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих або немодифікованих:
3919 10 31 00     - - - - із складних поліефірів
3919 10 38 00     - - - - інші
                - - - з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації):
3919 10 61 00     - - - - з пластифікованого полівінілхлориду або поліетилену
3919 10 69 00     - - - - інші
3919 10 90         - - - інші:
3919 10 90 10     - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3919 10 90 90     - - - - інші
3919 90         - інші:
3919 90 10 00     - - піддані подальшому обробленню, крім оброблення поверхні, або нарізані на форми, крім квадратної чи прямокутної
                  - - інші:
                - - - з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих або немодифікованих:
3919 90 31 00     - - - - з полікарбонатів, алкідних смол, поліалілових складних ефірів або інших складних поліефірів  
3919 90 38 00     - - - - інші
                - - - з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації):
3919 90 61 00     - - - - з пластифікованого полівінілхлориду або з поліетилену
3919 90 69 00     - - - - інші
3919 90 90 00     - - - інші

3920     Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами:

3920 10         - з полімерів етилену:
                - - завтовшки не більш як 0,125 мм:
                  - - - з поліетилену з питомою густиною:
                  - - - - менш як 0,94:
3920 10 23 00     - - - - - плівка поліетиленова завтовшки 20 мкм або більше, але не більш як 40 мкм, для виготовлення фоторезистивних плівок, які використовують у виробництві напівпровідників або друкованих схем
                  - - - - - інші:
                  - - - - - - недруковані:
3920 10 24 00     - - - - - - - витягнута плівка
3920 10 26 00     - - - - - - - інші
3920 10 27 00     - - - - - - друковані
3920 10 28         - - - - 0,94 або більше:
3920 10 28 10     - - - - - орієнтовані плівки із залишковою деформацією під час скручування (твіст-ефект)  
3920 10 28 90     - - - - - інші
3920 10 40 00     - - - інші
                - - завтовшки більш як 0,125 мм:
3920 10 81 00     - - - синтетична паперова маса (пульпа) у вигляді вологих аркушів (листків), отримана з незв'язаних розгалужених окремих поліетиленових тонких волокон, що легко відділяються один від одного, у тому числі змішані або не змішані з волокнами целюлози в кількості не більш як 15 %, із вмістом зволожувального агенту полівінілового спирту, розчиненого у воді
3920 10 89         - - - інші:
3920 10 89 10     - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3920 10 89 90     - - - - інші
3920 20         - з полімерів пропілену:
                - - завтовшки не більш як 0,10 мм:
3920 20 21 00     - - - біаксеально орієнтовані
3920 20 29 00     - - - інші
                - - завтовшки більш як 0,10 мм:
                  - - - смуга або стрічка завширшки більш як 5 мм, але не більш як 20 мм, що використовується для пакування:
3920 20 71 00     - - - - стрічка декоративна
3920 20 79 00     - - - - інші
3920 20 90         - - - інші:  
3920 20 90 10     - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3920 20 90 90     - - - - інші
3920 30 00         - з полімерів стиролу:
3920 30 00 10     - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3920 30 00 90     - - інші
                - з полімерів полівінілхлориду:
3920 43         - - які містять за масою не менш як 6 % пластифікаторів:
3920 43 10 00     - - - товщиною не більш як 1 мм
3920 43 90         - - - товщиною більш як 1 мм:
3920 43 90 10     - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3920 43 90 90     - - - - інші
3920 49         - - інші:
3920 49 10 00     - - - товщиною не більш як 1 мм
3920 49 90 00     - - - товщиною більш як 1 мм
                - з акрилових полімерів:
3920 51 00 00     - - з поліметилметакрилату
3920 59         - - інші:
3920 59 10 00     - - - співполімер акрилового та метакрилового складного ефіру у вигляді плівки завтовшки не більш як 150 мкм
3920 59 90 00     - - - інші
                - з полікарбонатів, з алкідних смол, з поліалільних складних ефірів або поліефірів складних інших:
3920 61 00 00     - - з полікарбонатів
3920 62         - - з поліетилентерефталату:
                  - - - завтовшки не більш як 0,35 мм:
3920 62 11 00     - - - - плівка з поліетилентерефталату завтовшки 72 мкм або більше, але не більш як 79 мкм, для виробництва гнучких магнітних дисків
3920 62 13 00     - - - - плівка з поліетилентерефталату завтовшки 100 мкм або більше, але не більш як 150 мкм, для виробництва фотополімерних друкованих пластин
3920 62 19         - - - - інші:
3920 62 19 10     - - - - - плівка з поліетилентерефталату завтовшки не більш як 50 мкм
3920 62 19 90     - - - - - інші  
3920 62 90 00     - - - завтовшки більш як 0,35 мм
3920 63 00 00     - - з ненасичених складних поліефірів  
3920 69 00 00     - - з інших складних поліефірів  
                - з целюлози або її хімічних похідних:
3920 71         - - з регенерованої целюлози:
3920 71 10 00     - - - листи, плівки, смуги або стрічки, намотані або ненамотані, завтовшки менш як 0,75 мм
3920 71 90 00     - - - інші
3920 72 00         - - з вулканізованого волокна:
3920 72 00 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3920 72 00 90     - - - інші
3920 73         - - з ацетату целюлози:
3920 73 10 00     - - - плівки у рулонах, котушках або у вигляді стрічок для кінематографії або фотозйомки
3920 73 50 00     - - - листи, плівки, стрічки або платівки, намотані або ненамотані, завтовшки менш як 0,75 мм
3920 73 90 00     - - - інші
3920 79 00 00     - - з інших похідних целюлози
                - з інших пластмас:
3920 91 00 00     - - з полівінілбутиралю
3920 92 00 00     - - з поліамідів
3920 93 00 00     - - з аміноальдегідних смол
3920 94 00 00     - - з фенолоальдегідних смол
3920 99         - - з інших пластмас:
                - - - з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих чи немодифікованих:
3920 99 21 00     - - - - листи та смуги або стрічки поліімідні, непокриті або покриті, або покриті тільки пластмасою
3920 99 28 00     - - - - інші
                - - - з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації):
3920 99 51 00     - - - - лист з полі(вінілфториду)
3920 99 53 00     - - - - іонообмінні мембрани з фторованих пластмас, для використання в електролізерах з хлоролужним електролітом
3920 99 55 00     - - - - плівка з полівінілового спирту двовісьної (біаксіальної) орієнтації з вмістом 97 мас. % або більше полівінілового спирту, без покриття, завтовшки не більш як 1 мм
3920 99 59 00     - - - - інші
3920 99 90 00     - - - інші3921     Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси:

                  - пористі:
3921 11 00 00     - - з полімерів стиролу
3921 12 00 00     - - з полімерів вінілхлориду
3921 13         - - з поліуретанів:
3921 13 10 10     - - - - з пінополіуретанів  
3921 13 10 90     - - - - інші
3921 13 10         - - - гнучкі:
3921 13 90 00     - - - інші
3921 14 00 00     - - з регенерованої целюлози
3921 19 00         - - з інших пластмас:
3921 19 90 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3921 19 00 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3921 19 90 90     - - - інші
3921 19 00 90     - - - інші
3921 90         - інші:
                  - - з продуктів, одержаних конденсацією або полімеризацією з перегрупуванням, хімічно модифікованих або немодифікованих:
                  - - - із складних поліефірів:
3921 90 11 00     - - - - листи та плити гофровані
3921 90 19 00     - - - - інші
3921 90 20 00     - - - з епоксидних смол
3921 90 30 00     - - - з фенолоальдегідних смол
                - - - з аміноальдегідних смол:
                  - - - - шаруваті (ламіновані):
3921 90 41 00     - - - - - шаруваті (ламіновані) високого тиску з декоративною поверхнею з одного або з обох боків
3921 90 43 00     - - - - - інші
3921 90 49 00     - - - - інші
3921 90 55 00     - - - інші
3921 90 60 00     - - з продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації)
3921 90 90 00     - - інші

3922     Ванни, душі, умивальники, біде, унітази та їх сидіння і кришки для них, бачки зливні та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення з пластмас:

3922 10 00 00     - ванни, душі, раковини для стоку води та раковини для умивальників
3922 20 00 00     - сидіння та кришки для унітазів
3922 90 00 00     - інші
3923     Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та інші вироби з пластмас для герметизації, закупорювання:

3923 10 00 00     - коробки, ящики, кошики та аналогічні вироби
                  - мішки, пакети, сумочки, включаючи конічні (кульки):
3923 21 00 00     - - з полімерів етилену
3923 29         - - з інших пластмас:
3923 29 10 00     - - - з полівінілхлориду
3923 29 90 00     - - - інші
3923 30         - бутлі, пляшки, фляги та аналогічні вироби:
3923 30 10         - - вмістом не більш як 2 л:
3923 30 10 10     - - - ПЕТ-преформи (напівфабрикати) тари з твердого поліетилентерефталату
3923 30 10 90     - - - інші
3923 30 90 00     - - вмістом більш як 2 л
3923 40         - бобіни, котушки, шпулі та аналогічні основи для намотування:
3923 40 10 00     - - бобіни, котушки та аналогічні вироби для намотування фото- та кіноплівок або стрічок, плівок тощо, зазначені у товарних позиціях 8523 і 8524
3923 40 90 00     - - інші
3923 50         - пробки, кришки, ковпачки та інші пристосування для герметизації, закупорювання:
3923 50 10 00     - - кришки та ковпачки для закупорювання пляшок
3923 50 90 00     - - інші
3923 90         - інші:
3923 90 10 00     - - сітка екструдована трубовидної форми
3923 90 90 00     - - інші

3924     Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі домашнього вжитку і туалетно-гігієнічні вироби з пластмас:

3924 10 00 00     - посуд та прибори столові або кухонні
3924 90         - інші:
                  - - з регенерованої целюлози:
3924 90 11 00     - - - губки
3924 90 19 00     - - - інші
3924 90 90 00     - - інші3925     Вироби будівельні з пластмас, в іншому місці не зазначені:

3925 10 00 00     - резервуари, цистерни, баки, чани, бочки, діжки та аналогічні ємності місткістю більш як 300 л
3925 20 00 00     - двері, вікна та їх рами, наличники та пороги
3925 30 00 00     - віконниці, штори (включаючи венеційські жалюзі), аналогічні вироби та їх частини
3925 90         - інші:
3925 90 10 00     - - фітинги та кріпильні комплекти, призначені для постійного встановлення в/або на дверях, вікнах, східцях, стінах або інших частинах будинків
3925 90 20 00     - - магістральні, канальні та кабельні лотки, жолоби для електричних мереж
3925 90 80 00     - - інші3926     Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914:
3926 10 00 00     - приладдя канцелярське і шкільне
3926 20 00 00     - одяг та додаткові речі до одягу (включаючи рукавиці, рукавички та мітенки)
3926 30 00         - кріпильні вироби та фурнітура для меблів, транспортних засобів тощо:
3926 30 00 10     - - для промислового складання моторних транспортних засобів
3926 30 00 90     - - інші
3926 40 00 00     - статуетки та інші декоративні вироби
3926 90         - інші:
3926 90 10 00     - - для технічних цілей, для цивільної авіації
                  - - інші:
3926 90 50 00     - - - ємності перфоровані та аналогічні вироби для фільтрування води на вході до дренажної системи
                  - - - інші:
3926 90 91 00     - - - - виготовлені з листового матеріалу
3926 90 99         - - - - інші:
3926 90 99 10     - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3926 90 99 20     - - - - - номерні пломби; пристрої контролю доступу  
3926 90 99 90     - - - - - інші 
 


А Вы знаете что?

В Португалии ненастная погода является уважительной причиной неявки на работу.