Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

Печать

48     Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

4801 00 00 00     Папір газетний у рулонах або в аркушах


4802     Папір та картон некрейдовані ґатунків, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного відливання:

4802 10 00 00     - папір та картон ручного відливання
4802 20 00 00     - папір та картон, що використовуються як основа для світло-чутливого, тепло-чутливого або електро-чутливого паперу або картону
4802 30 00 00     - папір, що використо-вується як основа для копіювального паперу
4802 40         - папір, що використовується як основа для шпалер:
4802 40 10 00     - - без вмісту волокон, одержаних механічним способом, або той, у якому такі волокна становлять не більш як 10 мас. % загальної маси волокна
4802 40 90 00     - - інший
                  - папір та картон інші, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, або ті, в яких такі волокна становлять не більш як 10 мас. % загальної маси волокна:
4802 54 00 00     - - з масою 1 м2 менш як 40 г
4802 55         - - з масою 1 м2 40 г або більше, але не більш як 150 г у рулонах:
4802 55 10 00     - - - з масою 1 м2 40 г або більше, але менш як 60 г
4802 55 20 00     - - - з масою 1 м2 60 г або більше, але менш як 75 г
4802 55 30 00     - - - з масою 1 м2 75 г або більше, але менш як 80 г
4802 55 90         - - - з масою 1 м2 80 г або більше:
4802 55 90 10     - - - - багатошарові
4802 55 90 90     - - - - інші
4802 56         - - з масою 1 м2 40 г або більше, але не більш як 150 г в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді:
4802 56 10 00     - - - з розміром однієї сторони 297 мм та розміром іншої 210 мм (формат А4)
4802 56 90 00     - - - інші
4802 57 00         - - інші з масою 1 м2 40 г або більше, але не більш як 150 г:
4802 57 00 10     - - - багатошарові
4802 57 00 90     - - - інші
4802 58         - - з масою 1 м2 більш як 150 г:
4802 58 10         - - - у рулонах:
4802 58 10 10     - - - - багатошарові
4802 58 10 90     - - - - інші
4802 58 90         - - - інші:
4802 58 90 10     - - - - багатошарові
4802 58 90 90     - - - - інші
                  - інші папір та картон, з вмістом волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, більш як 10 мас. % загальної маси волокна:
4802 61         - - у рулонах:
4802 61 20         - - - масою 1 м2 менш як 72 г та в яких більш як 50 мас. % загальної маси волокна становлять волокна, одержані механічним способом:
4802 61 20 10     - - - - багатошарові
4802 61 20 90     - - - - інші
4802 61 80         - - - інші:
4802 61 80 10     - - - - багатошарові
4802 61 80 90     - - - - інші
4802 62 00         - - в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді:
4802 62 00 10     - - - багатошарові
4802 62 00 90     - - - інші
4802 69 00         - - інші:
4802 69 00 10     - - - багатошарові
4802 69 00 90     - - - інші4803 00     Паперові туалетні серветки або серветки для обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та аналогічні види паперу господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, целюлозна вата і полотно з целюлозних волокон, креповані або некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані або негофровані, перфоровані або неперфоровані, з забарвленою або незабарвленою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

4803 00 10 00     - целюлозна вата
                  - крепований папір або полотно з целюлозного волокна, з масою 1 м2 кожного шару:
4803 00 31 00     - - не більш як 25 г
4803 00 39 00     - - більш як 25 г
4803 00 90 00     - інші

4804     Крафт-папір і картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, крім включених до товарної позиції 4802 або 4803:

                - крафт-лайнер:
4804 11         - - невибілені:
                  - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:
4804 11 11 00     - - - - з масою 1 м2 менш як 150 г
4804 11 15 00     - - - - з масою 1 м2 150 г або більше, але менш як 175 г
4804 11 19 00     - - - - з масою 1 м2 175 г або більше
4804 11 90 00     - - - інші
4804 19         - - інші:
                  - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:
                - - - - які складаються з одного або кількох невибілених шарів та одного поверхневого шару вибіленого, напіввибіленого або забарвленого, з масою 1 м2:
4804 19 11 00     - - - - - менш як 150 г
4804 19 15 00     - - - - - 150 г або більше, але менш як 175 г
4804 19 19 00     - - - - - 175 г або більше
                - - - - інші, з масою 1 м2:
4804 19 31 00     - - - - - менш як 150 г
4804 19 38 00     - - - - - 150 г або більше
4804 19 90 00     - - - інші
                - мішковий крафт-папір:
4804 21         - - невибілений:
4804 21 10 00     - - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом
4804 21 90 00     - - - інші
4804 29         - - інші:
4804 29 10 00     - - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом
4804 29 90 00     - - - інші
                - інші крафт-папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або менше:
4804 31         - - невибілені:
                  - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:
4804 31 51 00     - - - - крафт-папір ізоляційний електротехнічний
4804 31 58 00     - - - - інші
4804 31 80 00     - - - інші
4804 39         - - інші:
                  - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:
4804 39 51 00     - - - - рівномірно вибілені по всій масі
4804 39 58 00     - - - - інші
4804 39 80 00     - - - інші
                - інші крафт-папір та крафт-картон з масою 1 м2 більш як 150 г, але менш як 225 г:
4804 41         - - невибілені:
4804 41 10 00     - - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом
                  - - - інші:
4804 41 91 00     - - - - крафт просочений
4804 41 99 00     - - - - інші
4804 42         - - рівномірно вибілені по всій масі, в яких більш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом:
4804 42 10 00     - - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом
4804 42 90 00     - - - інші
4804 49         - - інші:
4804 49 10 00     - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом
4804 49 90 00     - - - інші
                - інші крафт-папір та крафт-картон, з масою 1 м2 225 г або більше:
4804 51         - - невибілені:
4804 51 10 00     - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом
4804 51 90 00     - - - інші
4804 52         - - рівномірно вибілені по всій масі, в яких більш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом:
4804 52 10 00     - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом
4804 52 90 00     - - - інші
4804 59         - - інші:
4804 59 10 00     - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом
4804 59 90 00     - - - інші


4805     Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, не піддані додатковому обробленню або оброблені, як обумовлено приміткою 3 до цієї групи:

                - папір для гофрування:
4805 11 00 00     - - з напівцелюлози
4805 12 00 00     - - із солом'яної маси
4805 19         - - інший:
4805 19 10 00     - - - папір "Wellenstoff"
4805 19 90 00     - - - інший
                - тест-лайнер (регенерований картон для плоских шарів гофрованого картону):
4805 24 00 00     - - з масою 1 м2 150 г або менше
4805 25 00 00     - - з масою 1 м2 більш як 150 г
4805 30         - папір обгортковий сульфітний:
4805 30 10 00     - - з масою 1 м2 менш як 30 г
4805 30 90 00     - - з масою 1 м2 30 г або більше
4805 40 00 00     - папір та картон фільтрувальні
4805 50 00 00     - папір-основа та картон-основа для покрівельного картону
                  - інші:
4805 91 00 00     - - з масою 1 м2 150 г або менше
4805 92 00 00     - - з масою 1 м2 більше 150 г, але менш як 225 г
4805 93         - - з масою 1 м2 225 г або більше:
4805 93 20 00     - - - виготовлені з макулатури
4805 93 80 00     - - - інші

4806     Пергамент рослинний, жиронепроникний папір, калька, пергамін та інший лощений папір, прозорий або напівпрозорий, у рулонах або в аркушах:

4806 10 00 00     - пергамент рослинний
4806 20 00 00     - папір жиронепроникний
4806 30 00 00     - калька
4806 40         - пергамін та інший лощений папір, прозорий або напівпрозорий:
4806 40 10 00     - - пергамін
4806 40 90 00     - - інший

4807 00     Папір та картон багатошарові (виготовлені методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарів паперу або картону), які не мають поверхневого покриття або просочення, армовані або неармовані, у рулонах або в аркушах:

4807 00 30 00     - виготовлені з макулатури, покриті або не покриті папером
4807 00 80 00     - інші4808     Папір та картон гофровані (обклеєні або не обклеєні гладкими зовнішніми аркушами), креповані, тиснені або перфоровані, у рулонах або в аркушах, крім зазначених у товарній позиції 4803:

4808 10 00 00     - папір та картон гофровані, перфоровані або неперфоровані
4808 20 00 00     - крафт-папір мішковий, крепований, гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований
4808 30 00 00     - крафт-папір інший, крепований або гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований
4808 90 00 00     - інші
4809     Папір копіювальний, самокопіювальний та інший копіювальний папір або перебивний папір (включаючи покритий або просочений папір для трафаретів, копіювальних апаратів або офсетних пластин), надрукований або ненадрукований, в рулонах або аркушах:

4809 10 00 00     - папір копіювальний або аналогічний йому
4809 20         - папір самокопіювальний:
4809 20 10 00     - - у рулонах
4809 20 90 00     - - в аркушах
4809 90 00 00     - інший4810     Папір та картон покриті з одного або двох боків каоліном (китайською глиною) або іншими неорганічними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, без будь-якого іншого покриття, у тому числі із забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру:

                - папір та картон для письма, друку або інших графічних цілей, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, або з вмістом таких волокон не більш як 10 мас. % загальної маси волокна:
4810 13         - - в рулонах:
4810 13 20 00     - - - папір та картон з масою 1 м2 не більш як 150 г, що використо-вуються як основа для фото-, тепло- або електрочутливого паперу або картону
4810 13 80 00     - - - інші
4810 14         - - в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, іншої не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді:
4810 14 20 00     - - - папір та картон з масою 1 м2 не більш як 150 г, що використовуються як основа для фото-, тепло- або електрочутливого паперу або картону
4810 14 80 00     - - - інші
4810 19         - - інші:
4810 19 10 00     - - - папір та картон з масою 1 м2 не більш як 150 г, що використовуються як основа для фото-, тепло- або електрочутливого паперу або картону
4810 19 90 00     - - - інші
                - папір та картон, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, із вмістом волокон, більш як 10 мас. % загальної маси волокна, одержаних механічним або хіміко-механічним способом:
4810 22         - - папір крейдований легковагий:
4810 22 10 00     - - - у рулонах завширшки більш як 15 см або в аркушах з розміром однієї сторони більш як 36 см та іншої - більш як 15 см у розгорнутому вигляді
4810 22 90 00     - - - інший
4810 29         - - інші:
4810 29 30         - - - у рулонах:
4810 29 30 10     - - - - папір, який є основою для шпалер
4810 29 30 90     - - - - інші
4810 29 80 00     - - - інші
                - крафт-папір та картон, крім тих, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей:
4810 31 00 00     - - вибілені рівномірно по всій масі, в яких більш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом, з масою 1 м2 150 г або менше
4810 32         - - вибілені рівномірно по всій масі, в яких більш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом, з масою 1 м2 більш як 150 г:
4810 32 10 00     - - - покриті каоліном
4810 32 90 00     - - - інші
4810 39 00 00     - - інші
                - інші папір та картон:
4810 92         - - багатошарові:
4810 92 10 00     - - - в яких всі шари вибілені
4810 92 30 00     - - - в яких вибілений лише один зовнішній шар
4810 92 90 00     - - - інші
4810 99         - - інші:
4810 99 10 00     - - - папір та картон вибілені, покриті каоліном
4810 99 30 00     - - - покриті слюдяним порошком
4810 99 90 00     - - - інші

4811     Папір, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із забарвленою або декорованою поверхнею або надруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім товарів, перелічених у товарній позиції 4803, 4809 або 4810:

4811 10 00 00     - папір та картон, гудроновані, оброблені бітумом або асфальтом
                - папір та картон, гумовані або клейкі:
4811 41         - - самосклеювальні:
4811 41 20 00     - - - завширшки менш як 10 см, покриті невулканізованим натуральним або синтетичним каучуком
4811 41 90 00     - - - інші
4811 49 00         - - інші:
4811 49 00 10     - - - папір з водяними знаками з гумованим або синтетичним клейовим покриттям
4811 49 00 90     - - - інші
                - папір та картон із покриттям, просочений або покритий шаром пластмаси (крім покритих адгезивом (клеєм)):
4811 51 00 00     - - вибілені, з масою 1 м2 більш як 150 г
4811 59 00         - - інші:
4811 59 00 10     - - - папір покритий поліетиленом, що здатний відокремлюватись, масою 1 м2 70/15 г (папір/поліетилен)
4811 59 00 90     - - - інші
4811 60 00 00     - папір та картон з покриттям або просоченням з воску, парафіну, стеарину, масла, олії, або гліцерину
4811 90 00         - інші папір, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон:
4811 90 00 10     - - нерозрізані друковані форми
4811 90 00 90     - - інші

4812 00 00 00     Блоки, плити та пластини фільтрувальні, з паперової маси4813     Папір цигарковий, розрізаний або не розрізаний за розміром чи у формі книжечок або трубок:

4813 10 00 00     - у формі книжечок або трубок
4813 20 00 00     - у рулонах завширшки менш як 5 см
4813 90 00 00     - інший4814     Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір прозорий для вікон:

4814 10 00 00     - "зернистий" (з вкрапленнями) папір
4814 20 00 00     - шпалери та аналогічні покриття стін, вироблені з паперу, покритого з лицьового боку зернистим, тисненим, забарвленим, надрукованим малюнком або іншим способом оздобленого шаром пластмаси
4814 30 00 00     - шпалери та аналогічні покриття стін, виготовлені з паперу, покритого з лицьового боку плетеним матеріалом, зв'язаним чи не зв'язаним у паралельні пасма, або тканим чи нетканим
4814 90         - інші:
4814 90 10 00     - - шпалери та аналогічні настінні покриття з гофрованого, пофарбованого або іншим чином декорованого з лицьового боку паперу, покритого захисним шаром з прозорої пластмаси
4814 90 90 00     - - інші


4815 00 00 00     Покриття для підлоги на основі з паперу або картону, розрізані або не розрізані за розміром4816     Папір копіювальний, самокопіювальний та інший копіювальний або перебивний папір (крім паперу, включеного до товарної позиції 4809), трафарети для копіювальних апаратів та офсетні пластини з паперу, упаковані або не упаковані у коробки:

4816 10 00 00     - папір копіювальний та інший аналогічний папір
4816 20 00 00     - папір самокопіювальний
4816 30 00 00     - трафарети для копіювальних апаратів
4816 90 00 00     - інші
4817     Конверти, листівки, поштові листівки без малюнків з паперу або картону та поштовий папір; коробки, сумки, пакувальні конверти та аналогічні вироби для пакування з паперу або картону, що містять набори паперового канцелярського приладдя:

4817 10 00 00     - конверти
4817 20 00 00     - листівки, поштові листівки без малюнків та поштовий папір
4817 30 00 00     - коробки, сумки, аналогічні вироби для пакування з паперу або картону, що містять набори паперового канцелярського приладдя
4818     Папір туалетний та аналогічний папір, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах завширшки не більш як 36 см або розрізані за розміром або формою; носовики, серветки косметичні, рушники, скатертини та столові серветки, пелюшки для немовлят, гігієнічні серветки і тампони, простирадла та інші вироби господарсько-побутового, санітарно-гігієнічного або медичного призначення, предмети одягу з паперової маси, паперу, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна:

4818 10         - туалетний папір:
4818 10 10 00     - - з масою 1 м2 кожного шару 25 г або менше
4818 10 90 00     - - з масою 1 м2 кожного шару більш як 25 г
4818 20         - носовики, серветки косметичні та рушники для рук:
4818 20 10 00     - - носовики та косметичні серветки
                  - - рушники для рук:
4818 20 91 00     - - - у рулонах
4818 20 99 00     - - - інші
4818 30 00 00     - скатертини та серветки
4818 40         - гігієнічні прокладки і тампони, дитячі пелюшки і підгузки та аналогічні гігієнічні вироби:
                  - - гігієнічні тампони, прокладки та аналогічні вироби:
4818 40 11 00     - - - гігієнічні прокладки
4818 40 13 00     - - - тампони
4818 40 19 00     - - - інші
4818 40 90 00     - - дитячі пелюшки і підгузки та аналогічні гігієнічні вироби
4818 50 00 00     - предмети одягу та частини одягу
4818 90         - інші:
4818 90 10 00     - - вироби, що застосовуються в хірургічних, медичних або в гігієнічних цілях, не розфасовані для роздрібної торгівлі
4818 90 90         - - інші:
4818 90 90 10     - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
4818 90 90 90     - - - інші
4819     Ящики, коробки, мішки, пакувальні конверти, пакунки та інша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листів та аналогічні вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях:

4819 10 00 00     - картонні коробки та ящики з гофрованого паперу або гофрованого картону
4819 20 00         - картонні коробки, ящики та коробки складані, з негофрованого паперу або негофрованого картону:
4819 20 00 10     - - з масою 1 м2 паперу або картону менш як 600 г
4819 20 00 90     - - інші
4819 30 00 00     - мішки та пакети завширшки в нижній частині 40 см або більше
4819 40 00 00     - інші мішки та пакети, включаючи конічні (конусоподібні)
4819 50 00 00     - інші упаковки, включаючи конверти для грамплатівок
4819 60 00 00     - коробки для картотек, лотки для листів, ящики та скриньки для зберігання документів і аналогічні вироби, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях
4820     Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записні книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцій, блокноти для листів, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогічні вироби, зошити, блокноти з промокальним папером, знімні переплетіння (для відривних аркушів або інші), папки, зшивачі, самокопіювальні ділові бланки, поаркушно прокладені копіювальні набори та інші канцелярські товари з паперу та картону; альбоми для зразків або колекцій та обкладинки для книжок з паперу або картону:

4820 10         - журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записні книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцій, блокноти для листів, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогічні вироби:
4820 10 10 00     - - журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книжки для замовлень та книжки для квитанцій
4820 10 30 00     - - записні книжки, блокноти для листів та книжки-пам'ятки для записів
4820 10 50 00     - - щоденники
4820 10 90 00     - - інші
4820 20 00 00     - зошити
4820 30 00 00     - знімні переплетіння (крім обкладинок для книг), папки і зшивачі
4820 40         - ділові бланки та формуляри самокопіювальні та поаркушно прокладені копіювальні набори:
4820 40 10 00     - - нерозрізані друковані форми
4820 40 90 00     - - інші
4820 50 00 00     - альбоми для зразків або для колекцій
4820 90 00         - інші:
4820 90 00 10     - - обкладинки для книг з паперу або картону
4820 90 00 90     - - інші4821     Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-які, надруковані або ненадруковані:

4821 10         - надруковані:
4821 10 10 00     - - самосклеювальні
4821 10 90 00     - - інші
4821 90         - інші:
4821 90 10 00     - - самосклеювальні
4821 90 90 00     - - інші


4822     Бобіни, котушки, шпульки та аналогічні основи для намотування з паперової маси, паперу або картону (перфоровані або неперфоровані, армовані або неармовані):

4822 10 00 00     - що використовуються для намотування текстильних ниток
4822 90 00 00     - інші


4823     Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон, розрізані за певною формою (або розмірами); інші вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон:

                  - папір гумований або клейкий, у смугах, стрічках або рулонах:
4823 12 00         - - самосклеювальні:
4823 12 00 10     - - - завширшки не більш як 10 см, покритий невулканізованим натуральним або синтетичним каучуком
4823 12 00 90     - - - інші
4823 19 00 00     - - інші
4823 20 00 00     - папір та картон фільтрувальні
4823 40 00 00     - папір розграфлений для самозаписувальних приладів у рулонах, аркушах або дисках
4823 60         - підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, стаканчики та аналогічні речі з паперу або картону:
4823 60 10 00     - - підноси, тарелі і тарілки
4823 60 90 00     - - інші
4823 70         - вироби з паперової маси формовані, вилиті або пресовані:
4823 70 10 00     - - підноси та коробки для упаковки яєць, формовані
4823 70 90 00     - - інші
4823 90         - інші:
4823 90 10 00     - - прокладки, шайби та інші ущільнювачі для цивільної авіації
                  - - інші:
4823 90 40         - - - папір та картон для письма, друку або інших графічних цілей:
4823 90 40 10     - - - - з друкуванням, тисненням або перфорацією
                  - - - - інші:
4823 90 40 91     - - - - - для оргтехніки та аналогічних цілей у стрічках або в рулонах
4823 90 40 99     - - - - - інші
4823 90 80 00     - - - інші
 


А Вы знаете что?

В 1992 году в Ватикане был издан "Всемирный катехизис", содержащий дополнения к десяти заповедям. (Например, такие: "Не уклоняйся от уплаты налогов. Не торгуй документами своей фирмы. Не дай вовлечь себя в махинации с генами. Не садись в пьяном виде за руль").