Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани

Печать


49     Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани


4901     Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів:

4901 10 00 00     - у вигляді окремих аркушів, сфальцьовані або несфальцьовані
                  - інші:
4901 91 00 00     - - словники та енциклопедії та їх серійні випуски
4901 99 00 00     - - інші
4902     Газети, журнали та інші періодичні видання, ілюстровані або неілюстровані, з вмістом або без вмісту рекламних матеріалів:

4902 10 00 00     - що видаються не менше чотирьох разів на тиждень
4902 90         - інші:
4902 90 10 00     - - що видаються щотижня
4902 90 30 00     - - що видаються щомісяця
4902 90 90         - - інші:
4902 90 90 10     - - - наукові видання
4902 90 90 90     - - - інші
4903 00 00 00     Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячі


4904 00 00 00     Ноти друковані або рукописні, оправлені або неоправлені, ілюстровані або неілюстровані


4905     Карти географічні та гідрографічні або аналогічні карти всіх видів, включаючи атласи, настінні карти, топографічні плани та глобуси, надруковані:

4905 10 00 00     - глобуси
                  - інші:
4905 91 00 00     - - у вигляді книжок
4905 99 00 00     - - інші
4906 00 00 00     Плани та креслення для архітектурних, інженерних, промислових, комерційних, топографічних або аналогічних цілей, які є оригіналами, виконаними від руки; тексти рукописні; фоторепродукції на сенсибілізованому папері та копії, виконані за допомогою копіювального паперу, зазначених вище товарів4907 00     Поштові марки, гербові марки або аналогічні марки, непогашені, поточного або нового випуску в державі, в якій вони мають або будуть мати визначену номінальну вартість; гербовий папір; банкноти; чекові книжки; акції, облігації та аналогічні види цінних паперів:

4907 00 10 00     - поштові марки, гербові марки та аналогічні марки
4907 00 30 00     - банкноти
4907 00 90         - інші:
4907 00 90 10     - - підписані та пронумеровані
4907 00 90 90     - - інші


4908     Малюнки перебивні (декалькоманії):
4908 10 00 00     - малюнки перебивні (декалькоманії), що мають здатність осклятися
4908 90 00 00     - інші


4909 00     Поштові листівки (поштові картки) друковані або ілюстровані; друковані листівки з надрукованими вітаннями, оголошеннями або повідомленнями, ілюстровані або неілюстровані, з конвертами або без конвертів, з прикрасами або без прикрас:

4909 00 10 00     - друковані або ілюстровані поштові листівки (поштові картки)
4909 00 90 00     - інші


4910 00 00 00     Друковані календарі різноманітні, включаючи відривні


4911     Інша друкована продукція, включаючи друковані репродукції та фотографії:
4911 10         - матеріали рекламні торгові, товарні каталоги тощо:
4911 10 10 00     - - товарні каталоги
4911 10 90 00     - - інші
                  - інші:
4911 91 00 00     - - репродукції, креслення та фотографії
4911 99 00 00     - - інші
 


А Вы знаете что?

В 1733 году в России было введено обязательное крещение детей.