Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

65.2. Фінансове посередництво.

E-mail Печать
Ця група включає фінансове посередництво, крім того, яке здійснюють фінансові установи.


65.21.0. Фінансовий лізинг.

Цей підклас включає:
- придбання основних засобів з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних засобів

Примітка.
Після закінчення строку контракту лізингоодержувач може придбати основні засоби за залишковою вартістю, укласти новий договір або повернути лізинговій компанії.

Цей підклас не включає:
- операційний лізинг, відповідно до виду товарів, які здаються в оренду (див. 71)65.22.0. Надання кредитів.

Цей підклас включає:
- надання позик небанківськими фінансовими установами (такими як кредитні спілки чи іншими), які не здійснюють діяльність з грошового посередництва: надання споживчого кредиту, портфеля довготермінового фінансування  промисловості тощо
- надання кредиту організаціями іпотечного кредитування, які не отримують вкладів
- факторингові послуги
- послуги лихварів65.23.0.Iнше фінансове посередництво.

Цей підклас включає інші види фінансового посередництва (крім надання позик), пов'язані, в основному, з розміщенням фінансових коштів:
- капіталовкладення в цінні папери, наприклад, акції, облігації, векселі, цінні папери довірчих товариств та траст-фондів, інвестиційні фонди і компанії тощо
- операції з цінними паперами, які виконуються дилерами за власний рахунок
- операції зі зливками золота на фінансових ринках
- капіталовкладення у власність, які здійснюють, головним чином, за рахунок інших фінансових посередників (наприклад, траст-компаній)
- укладання свопів, опціонів та інших арбітражних операцій
- діяльність ломбардів

Цей підклас не включає:
- фінансовий лізинг (див. 65.21)
- операції з цінними паперами за дорученням інших осіб (див. 67.12)
- купівлю-продаж, лізинг та оренду нерухомого майна (див. 70)
- операційний лізинг (див. 71)

 


А Вы знаете что?

В 2005 году американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) подала иск на Гертруду Уолтон, скончавшуюся за год до этого в возрасте 83 лет, даже после предъявления уведомления и копии свидетельства о смерти. Ассоциация утверждала, что Уотсон незаконно скачала и распространила по сети более 700 песен. По заверениям дочери обвиняемой, у той вообще никогда не было компьютера. Хоть ассоциация и отказалась от этого иска, но он был лишь одним из 20 тысяч аналогичных, поданных ассоциацией начиная с 2003 года. В то время как некоторые из этих исков являются юридически доказанными случаями интеллектуального пиратства, среди обвиняемых также оказалась двенадцатилетняя девочка, чьи родители были вынуждены возместить звукозаписывающим компаниям две тысячи долларов, а также семьи, в домах которых никогда не было компьютеров. Ответчикам может быть предписано выплатить в пользу RIAA до 150 тысяч долларов за песню.