73.1. Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук.

Печать
73.10. Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук:


73.10.1. Дослідження і розробки в галузі природничих наук.


Цей підклас включає:
- систематичне вивчення та творчі зусилля у трьох вищезазначених видах наукових досліджень та розробок у галузях природничих наук (математики, механіки, фізики, астрономії, інформатики та кібернетики, хімії, біології, геології, географічних, сільськогосподарських, ветеринарних, медичних, фармацевтичних наук тощо)

Цей підклас включає також:
- дослідження і розробки багатогалузевого характеру


73.10.2. Дослідження і розробки в галузі технічних наук.


Цей підклас включає:
- систематичне вивчення та творчі зусилля у трьох вищезазначених видах наукових досліджень та розробок у галузях технічних наук (енергетики, транспорту та зв'язку, будівництва та архітектури, добувної, обробної промисловості тощо)

Цей підклас включає також:
- дослідження і розробки багатогалузевого характеру