Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

74.1. Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління.

E-mail Печать
74.11. Діяльність у сфері права:


74.11.1. Адвокатська діяльність.

Цей підклас включає:
- представництво інтересів однієї сторони проти іншої сторони в судах або інших судових органах

Примітка.
Ця діяльність виконується професійними адвокатами чи під їх наглядом: консультування та представництво з цивільних справ, кримінальних справ, консультування та представництво у зв'язку з трудовими суперечками.

Цей підклас не включає:
- арбітраж та вирішення конфліктів між працівниками та роботодавцями (див. 74.14)
- діяльність судів (див. 75.23)


74.11.2. Нотаріальна та інша юридична діяльність.

Цей підклас включає:
- діяльність державних нотаріусів, нотаріусів, судових виконавців, експертів і арбітрів
- надання рекомендацій та консультацій з загальних питань, складання юридичних документів: статутів, установчих та інших, пов'язаних зі створенням підприємств (організацій), патентів та авторських  прав, підготовку юридичних актів,  заповітів, доручень тощо

Цей підклас не включає:
- арбітраж та вирішення конфліктів між працівниками та роботодавцями (див. 74.14)
- діяльність судів (див. 75.23)74.12.0. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Цей підклас включає:
- реєстрацію, накопичення, узагальнення та зберігання інформації про діяльність підприємств
- підготовлення, перевірку, підтвердження достовірності фінансових рахунків, звітів, балансів
- складання податкових декларацій для юридичних та фізичних осіб
- консультування та представництво (крім юридичного) від імені клієнтів перед податковими інспекціями

Цей підклас не включає:
- оброблення та зведення даних, у тому числі для цілей бухгалтерського обліку (див. 72.30)
- консультування з питань управління щодо розроблення систем бухгалтерського обліку, програм обліку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису (див. 74.14)74.13.0. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки.

Цей підклас включає:
- вивчення потенційних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів
- вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів74.14.0. Консультування з питань комерційної діяльності та управління.

Цей підклас включає:
- консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності та державним службам у галузі зв'язків із громадськістю та обміну інформацією, розроблення систем бухгалтерського обліку, програм обліку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису тощо
- консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та  контролю, інформації для управління тощо
- консультування фермерів з питань управління, а також спеціалістами у галузі сільського господарства (агрономами, економістами тощо)
- арбітраж та вирішення конфліктів між працівниками та роботодавцями74.15.0. Управління підприємствами.

Цей підклас включає:
- діяльність з управління холдинговими компаніями, що оперують переважно в сфері володіння цінними паперами (або іншими частками капіталу) інших компаній і підприємств з метою здійснення контролю над ними або впливу на прийняття ними управлінських рішень
- діяльність арбітражних керуючих

Цей підклас включає також:
- діяльність нефінансових холдингових компаній
- діяльність штаб-квартир (офісів) компаній, централізованих правлінь і подібних органів, які керують, контролюють і управляють іншими підрозділами компанії чи підприємства та які здійснюють звичайно функції з планування та стратегічного чи організаційного керівництва компанією чи підприємством
 


А Вы знаете что?

Конституция США.  Первые экземпляры Конституции были отпечатаны на коноплянной бумаге.