Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

75.1. Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління.

E-mail Печать
75.11. Державне управління загального характеру:


75.11.1. Управління загального характеру на державному рівні.

Цей підклас включає:
- законодавчу та виконавчу діяльність центральних органів державного управління
- управління та функціонування служб соціально-економічного планування


75.11.2. Управління на рівні державної автономії.

Цей підклас включає:
- законодавчу та виконавчу діяльність органів управління Автономної Республіки Крим


75.11.3. Управління на рівні областей та міст Києва та Севастополя.

Цей підклас включає:
- діяльність місцевих органів державного управління та органів місцевого самоврядування областей та міст Києва та Севастополя, пов'язану з затвердженням та виконанням програм соціально-економічного розвитку, затвердженням місцевих бюджетів та контролем за їх виконанням, збиранням місцевих податків і зборів


75.11.4. Управління на рівні районів, міст, районів у містах.

Цей підклас включає:
- діяльність місцевих органів державного управління та органів місцевого самоврядування районів, міст, районів у містах, пов'язану з затвердженням та виконанням програм соціально-економічного розвитку, затвердженням місцевих бюджетів та контролем за їх виконанням, збиранням місцевих податків і зборів


75.11.5. Управління на рівні сіл та селищ.

Цей підклас включає:
- діяльність органів місцевого самоврядування сіл та селищ


75.11.6. правління у сферах фінансової та податкової діяльності.

Цей підклас включає:
- виконання державного бюджету та управління державними фондами і державним боргом: збирання податків та грошових коштів, контроль за їх витрачанням
- управління та нагляд за податковою діяльністю: управління системами оподаткування, збирання податків та мита на товари, розслідування фактів порушень податкового законодавства, управління митною службою


75.11.7. Діяльність у сфері статистики та соціології.

Цей підклас включає:
- управління та діяльність статистичних та соціологічних служб на різних рівнях державного управління75.12.0. Управління в соціальній сфері.

Цей підклас включає:
- управління програмами, спрямованими на зростання добробуту людей у галузях охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, відпочинку, охорони навколишнього  середовища, будівництва житла, надання соціальних послуг тощо

Цей підклас не включає:
- діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування (див. 75.30)
- діяльність у сфері освіти (див. 80)
- діяльність у сфері охорони здоров'я (див. 85.1)
- збирання та оброблення стічних вод, відходів та аналогічну діяльність (див. 90)
- іншу діяльність у сфері культури (діяльність бібліотек, державних архівів, музеїв та інших закладів культури) (див. 92.5)
- діяльність у сфері спорту та іншу  діяльність з організації відпочинку та розваг (див. 92.6, 92.7)75.13.0. Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

Цей підклас включає:
- державне управління та регулювання у різних галузях економіки: сільським господарством та землеустроєм, паливно-енергетичними та мінеральними ресурсами, транспортом, зв'язком, готельним господарством, туризмом та іншими галузями, включаючи діяльність з ліцензування, патентування,  стандартизації, сертифікації тощо
- управління загальними питаннями зайнятості робочої сили
- розроблення стратегії та заходів щодо реалізації політики регіонального розвитку75.14.0. Допоміжна діяльність у сфері державного управління.

Цей підклас включає:
- управління кадровими службами, розроблення та реалізацію кадрової політики, методи оцінки, класифікацію роботи, опис посадових обов'язків, контроль за виконанням правил державної служби
- діяльність служб загального призначення, не пов'язаних з виконанням конкретних функцій у сфері управління: утримання та збереження урядових документів, діяльність центральних державних архівних установ, експлуатацію зайнятих урядом та органами державного управління будинків, надання послуг щодо централізованого постачання та закупівель, керівництво центральними установами та надання інших послуг загального характеру, не пов'язаних із виконанням специфічних функцій

Цей підклас не включає:
- діяльність публічних, історичних, наукових, музейних, бібліотечних архівів (див. 92.51.2)
- діяльність місцевих державних архівних установ (див. 75.11.2-75.11.4)
 


А Вы знаете что?

В индейском государстве муисков у дверей неплательщиков налогов привязывали ягуара, чтобы те не могли выйти из дома, не уплатив денег.