Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

75.2. Надання державних послуг суспільству в цілому.

E-mail Печать
75.21.0. Міжнародна діяльність.

Цей підклас включає:
- управління та функціонування міністерства закордонних справ, дипломатичних та консульських місій за кордоном чи при секретаріатах міжнародних організацій
- управління, функціонування та підтримку інформаційних та культурних служб, сфера діяльності яких розповсюджується за межі державних кордонів
- надання допомоги іноземним державам  безпосередньо або через міжнародні організації
- надання військової допомоги іноземних державам
- управління зовнішньою торгівлею, фінансовою міжнародною діяльністю та міжнародним технічним співробітництвом
- міжнародну допомогу, наприклад, програми надання допомоги біженцям або голодуючим75.22.0. Діяльність у сфері оборони.

Цей підклас включає:
- управління, контроль та регулювання  питань, пов'язаних з оборонною діяльністю та функціонуванням сухопутних, військово-морських і військово-повітряних збройних сил, таких як: бойові частини сухопутних військ, морського флоту та військово-повітряних сил; інженерні та транспортні війська, зв'язок, розвідка, матеріально-технічне забезпечення, особовий склад штабів та інші небойові підрозділи; резервні та допоміжні сили оборони; забезпечення військовою технікою, продовольством та спорядженням, інженерно-технічними спорудами тощо; медичне обслуговування особового складу  армії в польових умовах
- управління, функціонування та підтримку сил цивільної оборони
- сприяння в розробленні планів ліквідації надзвичайних ситуацій та проведенні навчань за участю цивільних установ та населення
- діяльність з гасіння та запобігання  пожежам на військових об'єктах

Цей підклас не включає:
- надання військової допомоги іноземним державам (див. 75.21)
- діяльність військових трибуналів (див. 75.23)
- забезпечення населення предметами першої необхідності в разі надзвичайних ситуацій  в мирний час (див. 75.24.2)
- діяльність у сфері освіти, яку здійснюють військові школи, училища, інститути та академії (див. 80)
- діяльність військових шпиталів(див. 85.11.1)75.23.0. Діяльність у сфері юстиції та правосуддя.

Цей підклас включає:
- діяльність у сфері юстиції
- управління та функціонування адміністративних, цивільних та карних судів, військових трибуналів та судової системи
- управління в'язницями та виправними закладами

Цей підклас включає також:
- послуги з надання реабілітаційної допомоги

Цей підклас не включає:
- консультування та представництво з цивільних, кримінальних та інших справ (див. 74.11.1)
- діяльність з розслідування та дізнання (див. 74.60)
- діяльність в'язничних шкіл (див. 80.22)
- діяльність в'язничних лікарень (див. 85.11.1)75.24. Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки.


75.24.1. Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки.

Цей підклас включає:
- управління та функціонування органів міліції, служби безпеки, прикордонних військ, берегової охорони, служб, що займаються регулюванням дорожнього руху, інших служб спеціального призначення, допоміжних служб охорони громадського порядку, реєстрації іноземців, фінансованих державою, а також діяльність міліцейських лабораторій

Цей підклас не включає:
- управління, контроль та регулювання питань, пов'язаних з оборонною діяльністю та функціонуванням збройних сил (див. 75.22)


75.24.2. Діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях.

Цей підклас включає:
- діяльність, пов'язану з наглядом за ядерною та радіаційною безпекою, а також ліквідацією наслідків стихійного лиха, епідемій та інших надзвичайних ситуацій
- забезпечення населення предметами першої необхідності у разі катастроф, надзвичайних ситуацій в мирний час
- діяльність щодо збереження у разі надзвичайних ситуацій страхового фонду документації75.25.0. Діяльність з пожежної охорони.

Цей підклас включає:
- гасіння та запобігання пожежам: управління та функціонування регулярних та допоміжних пожежних частин та інших служб, фінансованих державою, які забезпечують  запобігання пожежам, гасіння пожеж,  рятування людей та тварин, а також надання допомоги під час стихійного лиха, повеней, дорожніх катастроф тощо

Цей підклас включає також:
- надання послуг пожежними суднами

Цей підклас не включає:
- захист лісу від пожеж (див. 02.02)
- діяльність власних служб підприємств з гасіння та запобігання пожежам (див. D)
- діяльність служб з гасіння та запобігання пожежам в аеропортах (див. 63.23)
- діяльність з гасіння та запобігання  пожежам на військових об'єктах (див. 75.22)
 


А Вы знаете что?

В 2005 году американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) подала иск на Гертруду Уолтон, скончавшуюся за год до этого в возрасте 83 лет, даже после предъявления уведомления и копии свидетельства о смерти. Ассоциация утверждала, что Уотсон незаконно скачала и распространила по сети более 700 песен. По заверениям дочери обвиняемой, у той вообще никогда не было компьютера. Хоть ассоциация и отказалась от этого иска, но он был лишь одним из 20 тысяч аналогичных, поданных ассоциацией начиная с 2003 года. В то время как некоторые из этих исков являются юридически доказанными случаями интеллектуального пиратства, среди обвиняемых также оказалась двенадцатилетняя девочка, чьи родители были вынуждены возместить звукозаписывающим компаниям две тысячи долларов, а также семьи, в домах которых никогда не было компьютеров. Ответчикам может быть предписано выплатить в пользу RIAA до 150 тысяч долларов за песню.