Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
КВЭД - Классификатор Видов Экономической Деятельности
Ця секція включає добування корисних копалин у вигляді твердих порід (вугілля, руда та мінерали), в рідкому (нафта) та газоподібному стані (природний газ). Добування може здійснюватися підземним та відкритим способами розроблення родовищ або шляхом експлуатації свердловин. Ця секція включає також додаткові процеси, які здійснюються з метою підготовки сировини до реалізації: подрібнення, сортування, осушення, очищення, збагачення та агломерація вугілля і руд, зневоднення та знесолення нафти, зрідження природного газу.
Добування корисних копалин класифікують за основними видами корисних копалин. 
Підсекція CA включає добування енергоносіїв (вугілля, лігніту і торфу, вуглеводнів, уранової руди). Підсекція CB включає добування неенергетичних мінералів (металевих руд, різних мінералів та продукції кар'єрів).
Деякі технічні операції цієї секції, зокрема щодо добування вуглеводнів, можуть виконуватися на користь третіх осіб спеціалізованими організаціями як промислові послуги.  

Ця секція не включає:
- перероблення видобутих речовин (див.секцію D)
- розлив по пляшках природних та мінеральних вод з джерел та свердловин (див. 15.98)
- подрібнення та інші види оброблення деяких мінеральних неметалевих речовин, що не пов'язані з підземним або відкритим добуванням корисних копалин (див. 26.81, 26.82)  
- виробництво паливного газу на газопереробних заводах (див. 40.21)
- збирання, очищення та розподілення води (див. 41)
- розвідувальне буріння свердловин (див. 45.12)
- проведення геологорозвідувальних робіт  (див. 74.20.2)
Фильтр     Количество строк:  
Заголовок материала
1 10.1. Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля.
2 10.2. Добування, збагачення та агломерація лігніту.
3 10.3. Добування та агломерація торфу.
4 11. Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги.
5 11.1. Добування сирої нафти та природного газу.
6 11.2. Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу.
7 12.0. Добування уранової та торієвої руд.
8 13. Добування металевих руд.
9 13.1. Добування залізних руд.
10 13.2. Добування руд кольорових металів.
11 14. Iнші галузі добувної промисловості.
12 14.1. Добування каменю.
13 14.2. Добування піску та глини.
14 14.3. Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив.
15 14.4. Добування та виробництво солі.
16 14.5. Iнші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань.
 


А Вы знаете что?

Если бы вы жили в Англии XVI века и были бы должником, то во избежание ареста за то, что вы не уплатили долги, вам следовало бы не выходить из дома: должника нельзя было арестовывать в его доме.