Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

11.1. Добування сирої нафти та природного газу.

E-mail Печать
11.10.1. Добування нафти.

Цей підклас включає:
- добування сирої нафти та конденсатів, попутного нафтового газу
- екстрагування газового конденсату
- підготовку нафти до транспортування (зневоднення, знесолення тощо)

Цей підклас не включає:
- обслуговування процесу добування нафти за винагороду або на договірній основі (див. 11.20)
- виробництво нафтопродуктів (див. 23.20)
- виробництво скраплених нафтових газів у процесі перероблення нафти (див. 23.20)
- транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами (див. 60.30.1)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2)11.10.2. Добування природного газу.


Цей підклас включає:
- добування сирого газоподібного вуглеводню (природного газу)  
- видалення сірчистих сполучень з газу
- зневоднення та сепарацію фракцій рідких вуглеводнів
- скраплювання і регазифікацію природного газу для транспортування

Цей підклас не включає:
- обслуговування процесу добування газу за винагороду або на договірній основі (див. 11.20)
- виробництво паливного газу на газопереробних заводах (див. 40.21)
- розвідувальне буріння свердловин  (див. 45.12)
- транспортування газу трубопроводами (див. 60.30.2)
- проведення геологорозвідувальних робіт  (див. 74.20.2)

11.10.4. Добування бітумінозних сланців та пісковику.

Цей підклас включає також:
- виробництво сирої нафти та нафтопродуктів з бітумінозних сланців та пісковику
 


А Вы знаете что?

В 1560 году английская королева Елизавета учредила должность "королевского откупорщика океанских бутылок". Нарушителям королевской монополии грозила виселица.